Regler och Villkor för Spelare

Senaste uppdatering: 08/07/2020

For UK residents only, following changes by the UK Gambling Commission to the Licence conditions and codes of practice relating to the verification of the age and identity of gambling customers visiting our website, we have made changes to these Terms and Conditions. In particular, you should review Section 4 which details our age and identity verification processes.
Please note access to Your Account will be suspended until age and identity verification has been completed. This means any Bet selected or Ticket purchase requested will not be authorised until Your Account has been verified.

As we take our data protection responsibilities seriously, if you have any specific data protection related questions please contact our Data Protection Department directly at [email protected]
For UK Residents only, following the UK Government’s decision to pass the Gambling Act 2005 (Operating Licence Conditions) (Amendment) Regulations 2018 instead of placing a bet on the EuroMillions draw, as from 6th April 2018, we will purchase a ticket for your entry from our ticket agent. In the Terms and Conditions below, references to the word “bet” or “betting” should be interpreted accordingly.
If you have any questions please contact our helpful Member Support team on [email protected].

 1. Introduktion

  1. Vad dessa villkor täcker. Detta är de regler och villkor som vi levererar våra tjänster till dig under, som tillsammans med Spelreglerna, Anti-Spam Policy, Regler och Villkor för Kampanjer, policyn för godkänd användning och sekretesspolicyn utgör dessa Regler och Villkor för Spelare.
  2. Varför du bör läsa dessa. Vänligen läs dessa spelar-villkor noga innan du börjar använda våra tjänster, någon del av webbplatsen och/eller öppnar ett spelkonto. Dessa regler och villkor beskriver vilka vi är, hur vi levererar våra tjänster till dig, hur du kan använda våra tjänster, hur vi kan ändra eller avsluta detta avtal, hur vi kommer att använda dina uppgifter, vad man ska göra om det uppstår ett problem och annan viktig information. Om du tycker något är fel i dessa regler och villkor, vänligen kontakta oss för att diskutera vidare.
  3. Hur du godkänner dessa regler och villkor. Genom att använda någon del av sajten, genom att öppna ett spelkonto hos oss eller användning av vår tjänst godkänner du att vara bunden av spel-villkoren.
  4. Hur vi kan ändra dessa regler och villkor. Dessa Spelar-villkor publiceras på sajten och kan ändras ibland. Vi förbehåller oss rätten att göra immateriella förändringar av dessa regler och villkor när som helst och du godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den senaste versionen av spelar-villkoren och se till att du känner till dom. Viktiga förändringar kommer att meddelas dig genom ditt spelkonto. Fortsatt användning av våra tjänster anses vara ditt godkännande av eventuella väsentliga förändringar.
  5. Allmänna bestämmelser. I dessa spelar-villkor, ska hänvisning till singular inkludera hänvisningar till plural och vice versa. Rubriker är endast en bekvämlighet och skall inte påverka tolkningen. I händelse av bristande överensstämmelse mellan dessa spelare-villkor och något annat dokument med referens (inklusive spelreglerna) är det dessa spelar-villkor som gäller. Om dessa regler och villkor översätts till ett annat språk än engelska, är det den engelska versionen som ska prioriteras i händelse av tvetydighet mellan de två versionerna.
 2. Definitioner

  1. I dessa Regler och Villkor för spelare kommer följande ord ha de betydelser som anges fortsättningsvis:

   ";Administrationsavgift" skall ha den betydelse som anges i paragraf 12.6
   & ldquo;Insats" innebär varje insats, satsning eller liknande som görs av dig i förhållande till en dragning och/eller tjänsterna
   ";Spel-/Insats-tjänster" är speltjänster och relaterade tjänster som vi tillhandahåller vid dragningar, inklusive enkelrads-lotter
   ";Bonus" innebär något kostnadsfritt belopp eller bonusbelopp som krediteras av oss till ditt spelarkonto
   ";Avtal/Kontrakt" skall ha den betydelse som anges i avsnitt 3.1
   ";Deadline/Tidsfrist" innebär antingen (a) en och en halv timme före stängningstiden för det relevanta dragningen om det rör sig om prenumerationslott-dragning eller (b) två timmar före stängningstiden för den relevanta dragningen när det gäller enkelradslotter
   ";Insättning" skall ha den betydelse som anges i avsnitt 8.8
   ";Dragningar" innebär dragningar för de lotterier som kallas ";EuroMillions", ";Mega Millions", "; Powerball", ";Eurojackpot" och de andra lotterier som erbjudes på vår sajt och som valts av dig som en del av din användning av våra tjänster
   & ldquo;Dragningsregler" innebär reglerna för var och en av de dragningar som anges på vår sajt och via följande länk https://www. LottoGo.com.com/sv/rules
   ";Dragningsvinster" avses kontanta vinstpriser som anges på Odds och Vinster-sidan på sajten, efter de avdrag/avgifter som anges i avsnitt 3.2
   ";Avgift/Adrag" innebär den kostnad/avgift vi tar betalt av dig för de insatser du gör hos oss som anges på sajten ibland.
   ";Force Majeure" skall ha den betydelse som anges i paragraf 17.6
   ";Spelregler" avser dragningsreglerna och spelreglerna
   ";Spel" eller ";skraplotter" innebär online-spel och/eller online spelautomater/slots och/eller online bingo som är tillgängligt på sajten
   ";Spelplattform" innebär alla online och/eller mobil-plattform eller liknande som tillhandahålls av oss för att tillåta användare få tillgång till speltjänster
   ";Spelreglerna" innebär de regler för spelen som tillhandahålls av oss via sajten som en del av de speltjänster och som nås via Hjälp-knappen
   ";Speltjänster" betyder tillhandahållande av oss av spel via sajten
   ";Spelvinster" innebär vinster från skraplotter
   ";Hjälp-knappen" innebär länken till spelreglerna som nås via Skraplotter-sidan som i sin tur nås från ”Skraplotter” i menyn eller fliken på sajten
   ";Nya nummer" skall ha den betydelse som anges i avsnitt 7.3
   ";Uppsägnings-/Avstängnings-period" skall ha den betydelse som anges i paragraf 13.1
   ";Öppna insatser" innebär alla insatser som vi tar emot, men inte avgjorda
   "Original Nummer" skall ha den betydelse som anges i avsnitt 7.3
   & dquo;Spelare" eller ";Medlem" betyder användare av webbplatsen
   ";Spelkonto" innebär det konto som registrerat hos oss och använder för att få tillgång till tjänsterna
   ";RNG (STG)" innebär en slumptalsgenerator som genererar resultan i spelen som tillhandahålls som en del av speltjänsterna
   ";Tjänster" avser vårt tillhandahållande av vadhållning- och speltjänster
   ";Prenumerations(spel)-vinster" innebär de vinster som beräknats i enlighet med tabellen på sidan om Odds och Vinstpriser på sajten.
   ";vi" eller ";oss" eller ";vår/a" betyder kollektivt Annexio Services Limited och Annexio Limited.
   ";Website/Sajt/Webbplats" betyder www LottoGo.com.com och/eller någon annan webbplats som vi kan använda för att tillhandahålla tjänsterna
   ";Vinster" betyder antingen Dragningsvinster, Prenumerationsvinster och/eller Spelvinster enligt vad sammanhanget kräver.
   ";Din Apparat/Enhet" innebär varje apparat som används av dig att få tillgång till tjänster och/eller andra tjänster som tillhandahålls av oss (inklusive insatser till dragningar) inklusive men inte begränsat till mobiltelefoner, smarta telefoner, datorer, paddor, bärbara datorer och internetanslutna TV-apparater.
   ";Dina Pengar/Medel" skall ha den betydelse som anges i avsnitt 8.8
   ";Din Prenumerations-deltagandelott" skall ha den betydelse som anges i avsnitt 7.3
 3. Om oss och våra tjänster

  1. Vi erbjuder spel och speltjänster. När du använder våra tjänster går du in i en spelavtal med oss. Online spelskulder är verkställbara på Isle of Man. Det är viktigt att notera att vi inte anslutna till leverantörerna av de lotteritjänster som du spelar på och vi köper inte lotter till dessa lotterier i representation av dig/å dina vägnar.
  2. När det gäller Dragningar, erbjuder www.LottoGo.com.com en speltjänst där du satsar på att matcha utbetalningar av vinstpriser och jackpottar från lotterier som ibland erbjuds på sajten. Dragningsvinsten avgörs av resultaten i dessa lotterier och utbetalningsregler som dess lotteri-leverantör har fastställt. För att täcka dessa utbetalningar köper vi försäkringar för att täcka vår risk om du vinner. Ibland om/när jackpotten blir mycket stor, kan vi använda oss av en inköpsagent för att köpa lotter till oss. Du har inga rättigheter av något slag till de lotter vi köper.
  3. När det gäller Speltjänster bestäms resultaten av Slumtalspgenerator (RNG/STG).
  4. Where we are based. LottoGo.com is operated by the Annexio Group of Companies with headquarters and Annexio Limited: Fort Anne, South Quay, Douglas, Isle of Man, British Isles, IM1 5BU. Annexio (Jersey) Limited: 13 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3BT, Channel Islands.
  5. Vem reglerar oss. Annexio Limited är licensierat och reglerat av Isle of Man Gambling Supervision Commission, som kan kontaktas via e-post till [email protected] Annexio Limited är också licensierad och reglerat av Brittiska Gambling Commission för att tillhandahålla speltjänster till spelare bosatta i Storbritannien. Gambling Commission i Storbritannien kan kontaktas via e-post till [email protected].
 4. Din Status

  1. Representationer av dig. Genom att öppna ett spelkonto och/eller använda tjänsterna, garanterar du att:
   1. att du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal;
   2. du är minst 18 år gammal. I detta sammanhang bör man notera att minderårigt spelande anses som ett brott i Storbritannien och kan vara i andra jurisdiktioner också;
   3. du inte är bosatt i USA eller befinner dig i detta land vid tidpunkten för insatsen, eller i något annat land där det inte är tillåtet att använda våra speltjänster. Det är ditt ansvar att se till att du följer dina egna lokala, nationella eller statliga lagar; och
   4. du lever inte på spelande eller vadslagning.
   5. in the event that we discover you are in breach of clauses 4.1.1, 4.1.2 or 4.1.3 or 4.1.4, your Bet will be voided, any Winnings will be forfeited, your deposit returned to you and your account closed forthwith. We reserve the right to report you and/or your activity with us to the relevant authority(ies).
  2. strong>Bevis på ålder. Vi förbehåller oss rätten att kräva bevis på din ålder när som helst. Om vi upptäcker att du är under 18 år eller laglig ålder för spel i det land du är bosatt, kommer din insats att ogiltigförklaras, din insättning att återbetalas till dig och ditt konto kommer omedelbart att stängas. Vi förbehåller oss rätten att anmäla dig och/eller din verksamhet med oss till behörig/a myndighet/er.
 5. Öppning av ditt Spelkonto

  1. Du kan bara ha ett konto. Om vi identifierar en kund med mer än ett konto förbehåller vi oss rätten att stänga dessa konton.
  2. Du måste ange korrekta uppgifter. Du måste se till att de uppgifter du lämnar när du öppnar ditt spelkonto (inklusive men inte begränsat till din adress (din normala hemvist), e-postadress och telefonnummer) är korrekta och hålls uppdaterade. Du hittar dina personuppgifter för kontot på sajten och, med förbehåll för kontrollkrav från oss, kan du ändra dina uppgifter vid behov. Om vi ​​blir medvetna om ogiltiga eller felaktiga uppgifter förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto och dina vinster förverkas.
  3. Kontosäkerhet. När du öppnar ditt spelkonto måste du ange en giltig e-postadress (bland annat) och välja ett lösenord. Det är ditt ansvar att se till att dessa uppgifter är säkra och privata. Alla insatser som görs via ditt spelkonto, som för vilket rätt säkerhetsinformation angetts, anses av oss som giltiga och kommer att vara ditt ansvar. Om en annan person får åtkomst till ditt spelkonto är du själv ansvarig för alla dess handlingar oavsett om tillgången var godkänd av dig eller inte, och du kommer därmed gottgöra oss och hålla oss skadeslösa mot alla kostnader, fordringar, kostnader och skador som uppstår i samband med användning av eller åtkomst till spelkontot av någon tredje part. Om du tappar bort eller glömmer ditt användarnamn och/eller lösenord, eller om du tror att en tredje part är medveten om dem, bör du kontakta oss omedelbart så att vi kan skicka dig nya säkerhetsuppgifter.
 6. Avgifter, Insättningar och betalning

  1. Hur du betalar och sätter in pengar. För att delta i Dragningar skall du betala kostnaden via tillgängliga betalningsmetoder. Betalning görs genom kredit- eller betalkort, digital plånbok, internationella postanvisningar, bankväxlar eller genom check som utfärdas av banker i Storbritannien. Vi kan ibland godkänna andra betalningssätt efter eget gottfinnande i linje med lokala föreskrifter. Du kan sätta in medel i förskott på ditt spelkonto. Förbetalda medel insatta på ditt spelkonto kan endast användas för att göra insatser på dragningar och/eller för att använda speltjänsterna. Vi har ingen skyldighet att återbetala avgifter, kostnader eller förbetalda medel.
  2. Hur mycket du kan spendera hos oss Det maximala inbetalningsbeloppet per månad är 10 000 sterling pund. Det maximala beloppet kan ökas genom direkt begäran till kundtjänst, efter eget gottfinnande, beroende på din historik hos oss och andra faktorer som bestäms enbart av oss.
  3. Hur vinster utbetalas. Du kan bara ta ut pengar från ditt spelarkonto som utgörs av vinster. Eventuella vinster som du vill ta ut kan bara utbetalas till samma bankkonto/digitala plånbok/kredit- eller betalkort som du använde när du gjorde inbetalningen/insättningen och måste stå i ditt namn. Under inga omständigheter kommer uttag genomföras för att betala vinster till en tredje part.
  4. Hur vi hanterar återkrav (chargebacks). Du godkänner härmed att inga återkrav eller annan form av annullering av inbetalningar kommer att göras i relation till ditt spelkonto utan vårt medgivande. Om något av ovanstående inträffar, samtycker du till att återbetala och kompensera oss för eventuella förluster, inklusive eventuella utgifter som uppkommer i vår process att försöka återhämta sådana belopp. Om du annullerar inbetalningar genom återkrav/chargeback eller på annat sätt, kommer alla eventuella vinster som är anslutna till dessa insatser ogiltigförklaras och kommer inte att utbetalas till dig av oss.
  5. Hur vi hanterar Bonusar. Om vi beslutar att erbjuda en bonus skall villkoren relaterade till denna bonus anges på webbplatsen och måste godkännas av dig om du vill delta i Bonuserbjudandet.
 7. Dragningarna

  1. How to participate. You may bet on the outcome of a Draw with either a Single Line Bet or a Syndicate Bet. For EuroMillions, EuroMillions Max, and Lotto Max, in the UK, we purchase official tickets on your behalf when you choose your numbers. Your Bet/Ticket must be placed/purchased before the “Deadline” to be eligible for the relevant Draw. This website uses UTC to express time. UTC is a universal time coordination. Please be aware that depending on the time of year UTC may represent UTC+1 (for example when the clocks change for British Summer Time). To convert the time from UTC to your own time zone please visit an external source.

     UTC/UTC+1  
     Single Line Cut Off Syndicate Cut Off
   EuroMillions 19:00 19:00
   Mega Millions 23:00 23:00
   Powerball 23:00 23:00
   Lotto 19:00 19:00
   EuroJackpot 17:15 17:15
   SuperEnalotto 18:00 18:00
   Irländska Lotto 19:15 19:15
   Irländska Lotto Plus 1 19:15 19:15
   Irländska Lotto Plus 2 19:15 19:15
   Polska Lotto 20:00 20:00
   Polska Lotto Plus 20:00 20:00
   6aus49 17:00 17:00
   Super 6 17:00 17:00
   Spiel 77 17:00 17:00
   GlücksSpirale 17:00 17:00
   Finländska Lotto 18:15 18:15
   Svenska Lotto 16:30 16:30
   Svenska Lotto Plus 16:30 16:30
   Svenska Extraspel 16:30 16:30
   Australien Lördag 08:30 08:30
   Australien Mån och Ons 08:30 08:30
   Oz Lotto 08:30 08:30
   Australisk Powerball 08:30 08:30
   El Gordo de Navidad 06:30 06:30
   El Niño 06:30 06:30
   El Gordo de la Primitiva 19:30 19:30
   Super Sunday 20:00 20:00
   French Lotto 18:30 18:30
   The Monday Million 18:30 18:30
   Cash4Life 23:15 23:15
   Cash4Life Doubler 23:15 23:15
   Daily Million 20:00 20:00
   Daily Million Plus 20:00 20:00
   Supercar Lotto 20:00 20:00
  2. Deltagande genom Enkelrad-insatser. För att delta i en dragning med enkelradinsatser väljer du dina egna nummer till en dragning antingen manuellt eller genom att använda vårt turval-alternativ. Vi kommer att skicka bekräftelse på din insats via e-post efter den har genomförts. Du kan alltid kontrollera statusen för dina insatser/köpta lottorader på ditt spelkonto.
  3. Insatser på prenumerations-lotter. Om du vill delta i en Prenumerationsspel-dragning väljer du den prenumerations-klubb du vill gå med i som motsvarar den dragning du valt. Information om de nummer som du har valt utifrån de nummer som tillhandahålls av oss på sajten ("Originalnummer") skall vara tillgängliga på din medlemssida'. Originalnumren i dragningarna kommer att kallas ";Din prenumerations-deltagandelott" Ibland, efter vårt eget gottfinnande, kan det vara nödvändigt att återkalla definierade nummer-uppsättningar för dragningen och i sådana fall skall vi meddela dig skriftligen om andra definierade nummer-uppsättningar kommer att ersätta de ursprungliga numren (eller andra nummer som används för dragningen i samband med din användning av våra tjänster), som ska delta dragningen fr o m datumet för ett sådant meddelande (";Nya Nummer"). Du kan ändra de nya numren via sajten eller så kan du säga upp avtalet i enlighet med paragraf 13.1 om du föredrar att inte ersätta de ursprungliga numren. Nya, av dig valda eller erhållna, nummer anses vara dina ursprungliga nummer när de en gång tilldelats för tillämpningen av dessa Regler och Villkor för spelare och ska därefter utgöra din Prenumerations-deltagandelott. Den fasta procentsatsen för utbetalningen i dragningar kan ändras ibland, men detta kommer alltid att meddelas skriftligt och du kommer erhålla detta meddelande senast 28 dagar före ändringen.
  4. Flertal Dragningar. Om ett lotteri genomför flera dragningar samma dag och inget annat anges av oss, kommer din insats att gälla för huvuddragningen detta datum. Om ingen dragning genomförs det fastställda datumet kommer din insats gälla för första dragningen för det berörda lotteriet därefter. Om ingen dragning sker i samband med det relevanta lotteriet kommer din insats hållas kvar till det nya dragningsdatumet för det aktuella lotteriet. Om det inte genomförs en ny dragning, kommer din insats gälla för nästa dragning som genomförs för det aktuella lotterispelet.
  5. Om några lotteritraktioner som vi erbjuder spel inte äger rum (till exempel på grund av upphängning på grund av en kris i landet) kommer alla giltiga spel du har placerat att vara giltiga och, om möjligt, kommer dragningen att ersättas med en lotteri-stil använder certifierad RNG-teknik (slumptalsgenerator) med kurser och priser som duplicerar den avstängda dragningen så nära som möjligt. Om en RNG-dragning inte kan organiseras placeras dina satsningar på nästa tillgängliga oavgjort när den avstängda oavgjort återgår.

  6. Cash4Life: To bet on the outcome of Cash4Life, a Player selects, or has the Website randomly assign (‘Lucky Pick’), five (5) numbers from Matrix A which includes a range of consecutive numbers from one (1) to sixty (60), and one (1) number from Matrix B (‘Cash Ball’) which includes a range of consecutive numbers from one (1) to four (4). The Cash Ball number may be the same number as one of the five (5) numbers a Player selects or is assigned from Matrix A. Bet selections of less than or more than six (6) numbers will be impermissible and void. All lottery bets placed on Cash4Life shall be clearly identified with the name of the Game and the date(s) of the Draw(s) for which they apply.

   In addition to the jackpot prize there are eight (8) other prize tiers, with the lowest tier offering a prize for matching three (3) Main Numbers. Only Prize Tiers 1 and 2 offer an annuity-based prize. More information about our Cash4Life prizes are detailed below:

   Numbers Matched Cash Ball Matched Odds* Prize per Winner**
   5 1 1 in 21,846,048 £1,000 per day for 20 years
   5 0 1 in 7,282,016 £1,000 per month for 20 years
   4 1 1 in 79,440 £200
   4 0 1 in 26,480 £100
   3 1 1 in 1,471 £40
   3 0 1 in 490 £20
   2 1 1 in 83 £10
   2 0 1 in 28 £3.50
   1 1 1 in 13 £2.50
   *Odds are based on the probability of winning a LottoGo Cash4Life pay-out with 1 Single Line Bet. **Please note that although LottoGo’s Cash4Life is based on the outcome of the official Cash4Life game operated by The New Jersey State Lottery Commission, the prize tiers and prizes offered are modified by LottoGo.com and are subject to change. All prize tiers are fixed and although quoted in GBP, advertised jackpot amounts per currency apply.

   The stake for each Cash4Life Single Line Bet, and each Cash4Life "Doubler" Single Line Bet, is fixed. The stake will be displayed on the relevant page at the time the Bet is placed.

   Any player who wins the top Tier 1 Jackpot prize on LottoGo's Cash4Life will receive £1,000 (or advertised jackpot per currency) a day for 20 years. A Tier 2 prize winner will receive £1,000 (or advertised jackpot per currency) per month for 20 years. None of the other prize tiers offer an annuity-based prize.

   If you opt to place a Cash4Life Doubler Bet, all non-20 year prizes (all non-annuity prizes from Tier 3 to Tier 9) will be doubled in the event of a win. All other rules remain the same. The Cash4Life Doubler does NOT affect the Tier 1 (Jackpot) or Tier 2 annuity prizes.

   A leap day does not count for purposes of Prize calculation.

   Tax: You may still be subject to tax depending on your jurisdiction and your circumstances. LottoGo.com suggest that you contact your local Revenue Tax Office for more information. LottoGo.com recommends that you take independent financial advice in relation to the Prize and associated tax consequences.

 8. Spel

  1. Enbart för personlig underhållning.
  2. Risken med att spela skraplotts-spel. Du bekräftar din förståelse för att du kan förlora pengar som en följd av att spela på skraplotter.
  3. Tillgänglighet Skraplotter. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, ändra, lägga till eller ta bort någon del av webbplatsen, spelplattformen och/eller tjänsterna efter eget gottfinnande och utan förvarning och vi kan inte hållas ansvariga för sådana åtgärder. Om vi pausar eller annullerar någon del av webbplatsen, spelplattformen och/eller avslutar någon tjänst, kan vi stänga alla öppna spel till ett värde som vi bestämmer (skäligen) ska vara det verkliga värdet vid denna tidpunkt. Vi kommer inte att vara ansvariga om, av någon anledning, sajten inte är tillgänglig under en period eller viss tid.
  4. Ändring av innehåll. Vi kan efter eget gottfinnande när som helst ändra innehållet på sajten och/eller Tjänsterna eller vissa delar av tjänsterna på webbplatsen. Sådana ändringar skall inte påverka insatser som görs av dig innan sådana förändringar görs.
  5. Kompatibilitet med dina enheter/apparater. Vi ger inga garantier för att sajten kommer att vara kompatibel med någon hårdvara eller mjukvara som används av dig inklusive enheten/apparaten som du använder.
  6. Begränsad licens. Vi beviljar dig härmed en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar rättighet att använda tjänsterna via din enhet/apparat, med det enda syftet att delta i tjänsterna, inklusive alla typer av spel vi erbjuder då och då, i enlighet med bestämmelserna i dessa Regler och Villkor för Spelare.
  7. Placera Insatser på Skraplotter Om du vill använda dessa speltjänster behöver du betala med "riktiga pengar" (kontant) via ditt spelkonto (";Insättningar") genom någon av de betalningsmetoder som anges av oss. Dessa medel kommer att sättas in på ditt spelkonto efter mottagande av dessa. Lägsta möjliga insättningsbelopp är 5,00 sterling pund. Maximalt insättningsbelopp är 1 500 sterling pund per insättning med en maximal tak på insättningar till ditt spelkonto på 2 500 sterling pund totalt, under en 24-timmarsperiod. Det maximala insättningsbeloppet kan ökas genom direkt begäran till kundtjänst, efter vårt eget gottfinnande, beroende på din historik hos oss, betalningsmetoden för insättningar och andra faktorer som bestäms enbart av oss.
  8. Endast kontanta medel kan användas för insatser. Du kan inte göra en insats tills du har kontanter på ditt spelkonto. Insättningar och spelvinster som du samlat (kollektivt ";Dina Medel/Pengar") kommer att hållas på ditt spelkonto hos oss för din räkning. Vi är inte en bank så ingen ränta utbetalas för medel på ditt spelkonto eller för dina insättningar. Spelvinster utbetalas till ditt spelkonto först när vi fått all information vi behöver från dig.
  9. Vid tillämpningen av dessa Regler och Villkor, betyder termen ";Spelvinster" vinster som legitimt vunnits av dig som del av de speltjänster du nyttjat på vår spelplattform och som har vunnits av dig på ett rättvist sätt i enlighet med dessa Regler och Villkor för Spelare och som inte är föremål för någon rimlig invändning av oss, förutom/med avdrag för följande:
   1. en insats som på grund av oss; och,
   2. annan deltagandelott eller andra kostnader, avgifter eller insättningar som uppkommit på grund av oss för din användning av spelplattformen och speltjänsterna; och,
   3. ett återkrav/chargeback som görs av en tredje part i relation till dina pengar; och,
   4. någon lokal skatt, om någon.
  10. Vad händer vid anslutnings- uppkopplingsproblem Alla fel som uppstår från din sida, inklusive men inte begränsat till nätverksanslutning eller datorproblem, kommer inte upphäva resultatet. Du kan kontrollera din egen insats- och spelhistorik genom rapportdelen på ditt spelkonto för få information om resultatet och utgången av dina insatser.
  11. Vad händer med vårt system eller fel i hårdvaran. Alla fel i systemet och/eller fel i hårdvaran som kan uppkomma upphäver de speltjänster som berörs av sådana fel och inga vinster av något slag kommer att betalas för sådant.
  12. Irregular game play/behaviour. If we identify patterns of play which are deemed by us to be attempts at Bonus Abuse, we reserve the right to: (1) suspend or close your Player Account; (2) void associated Bets; and (3) forfeit any Winnings as a result of such Bonus Abuse.
 9. Vinster

  We are committed to providing our Players with fair and transparent Terms and Conditions. The following clause details the Terms and Conditions that apply to Winnings. It is important to note that this Clause advises the way in which winnings are paid, in other words whether they are paid in a lump sum or by instalments. It also explains that deductions apply to large winnings. The lottery bet you place with us gives you the chance to win the same amount as if you had bought a ticket, with those numbers on, from the official lottery organiser.

  YOU SHOULD BE AWARE THAT CERTAIN LOTTERY WINNINGS WILL HAVE DEDUCTIONS APPLIED TO ANY ADVERTISED JACKPOT TOTAL, INCLUDING TAX DEDUCTIONS. THIS IS THE CASE FOR ALL US LOTTERIES.

  THIS IS BECAUSE THE AMOUNT YOU ARE ABLE TO WIN IS THE SAME AS THE ACTUAL CASH PAYOUT MADE TO SOMEONE WHO HAD BOUGHT A TICKET FOR THE OFFICIAL LOTTERY WITH THE SAME NUMBERS. THE ACTUAL CASH PAYOUT BY THE OFFICIAL LOTTERY TO ANY WINNER WILL BE SUBJECT TO SIGNIFICANT DEDUCTIONS AND ANY LARGE WINNINGS WE PAY OUT ARE EQUIVALENT TO THAT REDUCED AMOUNT.

  We cannot give an exact percentage of how much the deductions will be as the deductions are based on several factors, including the individual official lottery winner’s tax status. However, you should be aware they will significantly reduce the amount of any winning bet on Tier 1-3 wins on major US lottery draws (Cash4Life Tier 1 and Tier 2 prizes excluded).

  In the event that there is no winner, we shall calculate the deductions using the State of Delaware tax legislation as our basis.

  1. I enlighet med villkoren i denna paragraf 9 ska vi kreditera ditt spelkonto på följande sätt:
   1. Hur vi betalar ut små vinster Vinster som är lika med eller lägre än motsvarande Sterling-belopp £50 000, kommer att utbetalas ut till dig från våra egna medel genom att kreditera ditt spelkonto.
   2. Hur vi betalar ut stora vinster Vinster som motsvarar över Sterling-beloppet £50 000 kommer att behandlas av oss genom anmälan om detta till vårt försäkringsbolag eller annan inköpskälla för att hävda vinsten från den relevanta lotterileverantören. Vi strävar efter att kreditera ditt spelkonto så fort som möjligt men på grund av denna process kan utbetalning av mycket stora vinster ta upp till 40 dagar.
   3. Tier 1 & Tier 2 Cash4Life Winnings Cash4Life Jackpot Prize will be paid daily or Second Level Prize will be paid in monthly instalments for the 20 years, tax free* at a time / day determined by us.

    *You may still be subject to tax depending on Your jurisdiction and Your circumstances. LottoGo suggest that you contact Your local Revenue Tax Office for more information. LottoGo recommends that You take independent financial advice in relation to the Prize and associated tax consequences.

   4. 6aus49 and Swedish Lotto Winnings. For prize tier 1 on 6aus49 / Swedish Lotto Single Line Bet, if the official prize of the relevant Draw is less than £10m GBP, the jackpot pay-out awarded will be equivalent to 100% of the official prize of the relevant Draw as paid out by the lottery operator for the cash option. If the official prize of the Draw exceeds £10m GBP, the pay-out awarded will be the capped LottoGo.com jackpot for 6aus49 / Swedish Lotto, which is £10m GBP only. The pay-out awarded, for prize tiers 2 – 9, will be equivalent to 100% of the official prize of the 6aus49 / Swedish Lotto Draw as published by the lottery operator, after deduction of local taxes if any.

    For prize tier 1 on 6aus49 / Swedish Lotto Syndicate Bets, if the official prize of the relevant Draw is less than £10m GBP, the total amount won by the Syndicate will be equivalent to 100% of the official prize of the relevant Draw as paid out by the lottery operator for the cash option. If the official prize of the Draw exceeds £10m GBP, the total amount won by the Syndicate will be the capped LottoGo.com jackpot for 6aus49 / Swedish Lotto, which is £10m GBP only. The total amount won by the Syndicate, for prize tiers 2 – 9, will be equivalent to 100% of the official prize of the 6aus49 / Swedish Lotto Draw as published by the lottery operator, after deduction of local taxes if any. Winnings on a Syndicate Bet are paid out as a 1/50th share of the total Syndicate winnings amount.

  2. Avdrag som tillämpas på vinster. Enligt vad som detaljerats ovan beräknas vinsterna med hänvisning till utbetalningsreglerna enligt den relevanta lotterileverantören. För att sammanfatta, kan vi inte ge en exakt procentandel för hur mycket avdraget kommer att bestå av eftersom avdraget baseras på flera olika faktorer, inklusive den enskilda officiella lotterivinnarens skattestatus. Du bör dock vara medveten om att det avsevärt minskar vinstbeloppet på rankade 1-3-vinster för stora amerikanska lotteridragningar.

   Om det inte finns någon vinnare måste vi beräkna avdraget enligt delstaten Delawares skattelagstiftning som bas.
  3. Winnings over £10m. where we rely on claims made with our insurance provider, we will pay the first £10m in one payment as soon as possible following the Draw, followed by the remaining balance spread over twenty-nine, equal annual payments paid on or within 7 days of the anniversary of the first payment (the “Annuity Payments”). At our discretion, we may enter into negotiations with you to amend the amount and frequency of the Annuity Payments to reach a new, mutually agreeable schedule for the repayment of the outstanding balance. This clause does not apply where we have purchased a ticket on your behalf where we will pass on all Winnings to you once we are in receipt of funds.
  4. Super Jackpott. Ibland, och efter eget gottfinnande, kan vi erbjuda dig möjligheten att delta i Dragningar där vi har förbättrade Dragningsvinster genom att applicera en multipel för jackpotten som erbjuds av den relevanta lotterileverantören. Varje sådan förbättrad Dragningsvinst blir föremål för de avdrag som anges i avsnitt 9.2 ovan.
  5. Denna klausul gäller endast Spelvinster. Den maximala nettovinstgränsen från spel är 1 000 000 £ (eller motsvarande i lokal valuta). Du kan endast dra tillbaka spelvinster till en hastighet av 100 000 £ (eller motsvarande i lokal valuta) per månad. Återstående saldo kommer att finnas kvar på ditt LottoGo-konto och kan tas ut till en kurs av 100 000 £ (eller motsvarande lokal valuta) per månad upp till den maximala vinstgränsen på 1 000 000 £. Efter denna tid förbehåller vi oss rätten att stänga ditt LottoGo-konto.
  6. This clause only applies to Winnings from Insured Scratchcards Subject to clause 9.3, if you win the jackpot on the Insured Scratchcards, we will endeavour to pay the full jackpot in one lump sum as soon as possible after the insurance claim has been settled with our insurance provider. After this payment, we reserve the right to close your account.

  7. Kontroller vi kan göra innan utbetalningar. För att vi ska uppfylla våra skyldigheter mot penningtvätt och i enlighet med lagstiftningen kan vi kräva information från dig innan vi krediterar ditt spelkonto med vinster. Vi kommer inte att kreditera ditt spelkonto tills vi har tagit emot all information vi behöver i syfte att bekämpa penningtvätt-ändamål.
  8. Hur vi hanterar eventuella återbetalningar. Om en lotteridragnings-operatör någon gång skulle kräva återbetalning av eventuella pengar som utbetalats av oss till dig, förbinder du dig härmed att återbetala motsvarande belopp till oss inom 14 dagar efter skriftlig begäran. Du samtycker till att gottgöra oss för alla anspråk, skulder, förluster, kostnader och utgifter (inklusive advokatkostnader) som följd av icke fullföljande från din sida av bestämmelserna i denna klausul 9.7
  9. How we deal with any repayments. In the event that the operator of the lottery Draw from time to time requires the repayment of any monies paid by it that we have paid to you, you hereby undertake to pay to us a sum equal to such sum within 14 days of a written request from us. You agree to fully indemnify us against all claims, liabilities, losses, costs and expenses (including legal fees) arising out of any breach by you of the provisions of this clause.
  10. Hur vi hanterar flera Enkelrads-vinnande insatser från olika kunder i samma dragning. Om ditt val av nummer vinner jackpotten eller andra nivåpriset och dina vinnande nummer är identiska med valet av nummer som valts av två eller flera andra kunder i samma dragning, så kommer det belopp som du vinner att delas lika mellan dig och de andra kunderna med samma val. Om exempelvis tre LottoGo spelare valde identiska nummer för en jackpott där vår vinstutbetalning efter relevanta avdrag var 36 miljoner kronor, skulle varje spelare få 12 miljoner kronor.
  11. What currency payments are made in. All Winnings are usually paid in the same currency of your Bet, but may, in our discretion, be paid in an alternative major currency such as Euros, Pound Sterling or US Dollars. Where sums are denoted by a lottery in another currency, we will convert your Draw Winnings into pounds Sterling using the exchange rate provided by our bank on the date determined by us.

 10. Utebliven utbetalning av Vinster

  1. Om vinster inte utbetalas. Vi ska kunna upphäva, och ha rätt att inte betala ut vinster för insatser:
   1. insatser efter deadline;
   2. det accepteras som felaktigt på sajten att efter deadline för en relevant dragning, eller i relation till en dragning som redan har ägt rum vid tidpunkten som insatsen placeras;
   3. om vi blir medvetna om ett fel i relation till denna insats eller dragning och vi inte kan kontakta dig för att rätta till felet eller bekräfta insatsen innan deadline för den aktuella dragningen;
   4. om du återkräver någon insättning eller avgift som gäller ditt spelkonto utan vårt medgivande;
   5. om vi får ett meddelande som är relaterad till kortet som används för att finansiera spelkontot att kortet är kopplat till efterfrågade transaktioner eller rapporterat bedrägeri
   6. insatser av en spelare som har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter som en del av, eller i samband med hans/hennes spelkonto eller på annat sätt, i samband med sajten eller de tjänster som är tillgängliga via den, inklusive tjänster;
   7. insatser av en spelare som har varit inblandade i någon form av samverkan eller bedrägerirelaterade aktiviteter i samband med insatser, driften av sitt spelkonto eller på annat sätt i samband med sajten eller de tjänster som erbjuds via den, inklusive tjänster;
   8. insats gjord av en spelare som vid tidpunkten för insatsen var:
    1. yngre än 18 år gammal;
    2. bosatta i USA eller boende i något annat land där det inte är tillåtet att placera insatser/spela utan speciell licens för landet ifråga;
    3. i strid med någon väsentlig del av dessa spelar-villkor; eller
    4. i strid med relevanta spelregler
  2. Vad händer vid annullering av insatser Om någon insats ogiltigförklaras/annulleras i enlighet med bestämmelser 10.1.1, 10.1.2 eller 10.1.3, kommer vi att erbjuda spelaren möjligheten att placera insatsen på nästa relevanta dragning eller kreditera dennes spelkonto med motsvarande summa pengar som satsats på den annullerade insatsen. Om en insats ogiltigförklaras i enlighet med bestämmelser 10.1.5, 10.1.7.1 eller 10.1.7.2 kommer vi att återföra insatsbeloppet och stänga ditt konto omedelbart. Om någon insats annulleras av oss i enlighet med klausul 10, ska den berörda insatsen förverkas.
  3. Tvister som påverkar vår förmåga att betala ut stora Vinster. Eftersom vi inte är ett lotteri-företag beror vår förmåga för utbetalning av stora vinster antingen på att (i) vårt försäkringsbolag uppfyller de policy-villkor vi har med dem; eller (ii) vår förmåga att göra anspråk på stora vinster från lotteri-leverantören när vi presenterar vinnande lotter för att kräva vinster. Om det uppstår en tvist med vårt försäkringsbolag eller med vår lotteri-leverantör angående deras skyldighet att betala oss är det möjligt att vi inte kommer att ha möjlighet att utbetala vinster till dig. Under sådana omständigheter kommer vår skyldighet att betala ut din vinst senareläggas medan vi vidtar alla rimliga åtgärder för att erhålla medel för utbetalning av dina vinster, vid behov, inklusive inledning av tvister, skiljeförfaranden eller andra liknande tvistlösningsförfaranden mot vårt försäkringsbolag, lotteri-leverantör eller annan relevant tredje part. Den maximala tidsperioden för sådant uppskov av vår skyldighet att betala ut vinster till dig enligt denna klausul är tre år (";uppskovsperioden"). Om vi inte har kunnat säkra medel för utbetalning av eventuella vinster till dig när denna period har avslutats, skall vi betala dig ett maximalt belopp på 2 miljoner pund. Ingenting i denna klausul skall hindra oss från att inleda förhandlingar med dig under uppskovsperioden för att nå en uppgörelse i godo om utbetalning av dina vinster.
 11. Medel som hålls på ditt spelkonto

  1. Hur belopp som finns på ditt spelkonto säkras. De belopp som finns på ditt spelkonto kommer att hållas av oss genom ett segregerat bankkonto på Isle of Man som är föremål för kvartalsvis granskning av "Isle of Man Gambling Supervision Commission". Men vi är inte en bank och därmed kommer ingen ränta utbetalas på beloppen som finns på ditt spelkonto.
  2. Vad händer med medel i händelse av insolvens. Under Isle of Mans onlinespel-bestämmelser 2010 (deltagarnas pengar/medel, punkt 4(2)), kundernas medel utgör inte en del av tillgångarna i verksamheten i händelse av insolvens och därför skyddas dessa medel från fordringsägare. Om du är bosatt i Storbritannien, har brittiska "Gambling Commission" publicerat ett kundmedel-klassificeringssystem för licenshållare och vi graderas i kundmedel skyddsnivå som "Medium" enligt detta risk-klassificeringssystem. Mer information om våra krav angående den skyddsnivå vi erbjuder våra spelare som är bosatta i Storbritannien kan hittas på Gambling Commission webbplats här.
 12. Uttag från ditt spelkonto

  1. Uttag till kreditkort kan endast göras till kreditkort använts för att göra insättningar på spelkontot. Uttag till Mastercard är begränsat till brittiska kunder.
  2. Lägsta möjliga uttagsbelopp Du kan hämta ut dina vinster genom att begära uttag från ditt spelkonto. Beloppet måste dock minst vara 100 kr.
  3. Var man hittar metoder för uttag. Tillgängliga uttagsmetoder för dina vinster hittar du på din medlemssida.
  4. Utbetalning när felaktiga uppgifter angetts. Vi kan inte genomföra utbetalningar till felaktiga kontouppgifter på ditt spelkonto .
  5. Felaktiga utbetalningar. Du skall omedelbart informera oss om eventuella vinster utbetalats till dig av misstag och omedelbart återbetala dessa till oss.
  6. Inaktiva spelkonton. Om ditt spelkonto är inaktivt under en period på 6 månader förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt spelkonto och ta ut en avgift ("Administrationsavgift"). I detta fall kommer alla medel som innehas i ditt spelkonto tillhöra oss när spelkontot är stängt. Före stängning ditt inaktiva spelkonto ska vi använda alla rimliga medel för att försöka kontakta dig.
  7. Documents we may ask for to process withdrawals. We reserve the right at any time to request documentation from you to satisfy regulatory obligations connected to money laundering and terrorist financing. If you do not provide requested documentation after three attempts to contact you, we reserve the right to suspend or cancel Your Player Account and exclude You, temporarily or permanently, from using Our Services. Should you log back into Your Player Account and play with the rolled back withdrawal funds, we will be under no obligation to return any funds to You other than the outstanding balance.

  8. Why we require your documents. Documentation for a withdrawal request is an industry standard and a onetime inconvenience. Documentation is requested to validate that funds are being sent to the correct person. This will include valid photo identification such as passport, driving licence, recent proof of address statements, source of funds and additional evidence that we may deem necessary. Your documents are received and secured in an access-restricted manner in accordance with data protection legislation. Once documentation has been received in your account, future withdrawal requests should be approved with no unexpected delays.
 13. Suspension och Avslutande

  1. Dina uppsägningsrättigheter. Du kan när som helst säga upp detta kontrakt genom att ge oss minst 7 dagars varsel ("Uppsägningstid") via webbplatsen. Trots villkoren i punkt 17.4 anses meddelandeperioden starta den dag då vi mottar meddelandet om uppsägning av avtalet. Du har inte rätt att delta i andra Dragningar än de Dragningar du har redan betalat och placerat Insatser på innan uppsägningstidens utgång.
  2. Våra suspensions- och uppsägnings-rättigheter Vi kan stänga eller säga upp detta avtal och/eller din tillgång till tjänsterna omedelbart och utan förvarning:
   1. Om du bryter mot dessa spelar-villkor
   2. Om, efter eget gottfinnande (skäligen), vi anser att ditt uppförande äventyrar vår position på något sätt;
   3. Om vi inte längre kan erbjuda tjänsterna; och
   4. av någon annan anledning, efter eget gottfinnande, skäligen.
  3. Effekt av suspension och uppsägning. Efter uppsägningstiden har utgått eller omedelbart i händelse av vår uppsägning eller avslutande:
   1. Om ditt konto är avstängt accepterar vi inga fler insättningar från dig;
   2. Om ditt konto har avslutats accepterar vi inga fler insättningar eller insatser från dig; och
   3. Du kommer inte att tillåtas att ta del av tjänsterna.
 14. Ansvar

  1. Begränsade garantier. Vi strävar efter att tillhandahålla tjänsterna med hjälp av rimlig omsorg och skicklighet. Med förbehåll för punkt 14.4, ger vi inga ytterligare garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda i förhållande till de tjänster som tillhandahålls av oss till dig och alla garantier och villkor utesluts härmed i den utsträckning lagen tillåter.
  2. Undvikande av felaktigheter. Vi gör rimliga ansträngningar för att undvika felaktigheter i givna odds men utöver detta ges inga garantier. Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktiga uppgifter på sajten och i samband med tjänsterna eller oddsen när som helst.
  3. Inga garantier. Vi lämnar inga garantier att tjänsterna kommer att fortsätta oavbrutet, it tid, säkra eller felfria. I händelse av ett system- eller kommunikations-fel relaterade till spelen som tillhandahålls som del av speltjänsterna. RNG (slumptalsgeneratorn), som skapar dina ordinära nummer, nya nummer eller på annat sätt, kan inte hållas ansvarig om det uppstår sådana fel och vi förbehåller oss rätten att hålla inne med utbetalning till dig av eventuella vinster under sådana omständigheter.
  4. Ingen uteslutning av ansvar Ingenting i dessa spelar-villkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar. (a) för bedrägeri; (b) för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet; eller (c) om det inte är rätt att utesluta eller begränsa enlig lag.
  5. Inga representationer. För att godkänna och acceptera dessa regler och villkor kan du inte lita på, och ska inte ta någon åtgärd angående något uttalande, representation, garanti eller förståelse (p g a oaktsamhet eller oskyldigt producerade) om någon person (oavsett om personen är en del i dessa spelar-villkor), om inte detta uttryckligen anges i dessa regler och villkor för spelare.
  6. Vårt begränsade ansvar. Med förbehåll för punkt 14.4, hela och vårt totala ansvar gentemot dig, vare sig det är enligt kontrakt, kränkning, försumlighet eller på annat sätt i samband med de tjänster som tillhandahålls av oss till dig, är strikt begränsat till de lägre av följande:
   1. Insättningar som gjorts under den 12-månadersperiod som omedelbart föregår händelsen när detta ansvar uppstod; eller
   2. summan av 5.000 GBP.
  7. Inga indirekta eller konsekventa förluster. Vi tar inget ansvar för indirekta eller efterföljande förluster eller skador av något slag men om dessa uppstår och om orsakas av kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om dessa är förutsebara. Vi tar inget ansvar för förlust av inkomst eller intäkter, förlust av verksamhet, förlust av vinst eller avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlorad tid för management eller kontorstid, vare sig under kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt.
  8. Denna klausul 14 påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
 15. Klagomål och tvistlösning

  1. Klagomål. Om du vill anmäla ett klagomål kan du kontakta oss antingen via e-post, telefon eller post. Våra kontaktuppgifter publiceras på sajten. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål eller meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt. Om du inte är nöjd med det initiala resultatet kan du begära att det skall granskas av en chef.
  2. Tvistlösning Om vi inte kan lösa eventuella tvister mellan oss, kan du hänvisa tvisten till ”Independent Betting Adjudication Service” (IBAS) för prövning om du är bosatt i Storbritannien. Du kan kontakta IBAS på 020 7347 5883 eller via [email protected] eller använda ”Adjudication Form” på deras webbplats hos http://www.ibas-uk.com. För icke-brittiska spelare, kan ta upp tvisten med ”Isle of Man Gambling Supervision Commission” genom att fylla och skicka online Complaints Form tillgängligt på deras webbplats. Detta klagomålsförfarande anges också på deras webbplats på sidan https://www.gov.im/categories/business-and-industries/gambling-and-e-gaming/player-protection/ . Alternativt kan du använda den europeiska onlineplattformen för tvistlösning för att lösa tvisten om du bor inom EU, genom att fylla i det relevanta formulär och frågeformulär på sajten http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Webbplatsen drivs av Europeiska kommissionen och syftar till att hjälpa konsumenter och näringsidkare lösa tvister utanför domstol. Beslut som fattas av en oberoende tvistlösningsorgan skall vara slutgiltigt och bindande och du kommer inte ha ytterligare resurser att vända sig till domstol.
 16. Ansvarsfullt Spelande

  1. Vår syn på ansvarsfullt spelande. Vi har ett starkt engagemang för att ge alla våra spelare med en ansvarsfull spelmiljö. Spelande bör njutas av som underhållning men kan ibland även orsaka problem för en minoritet av spelare. Vi strävar efter att förhindra tvångs-spelande och minderårigas tillgång till tjänsterna tillsammans med en trevlig och underhållande spelupplevelse.
  2. Självavstängning. Vi erbjuder ett självuteslutnings-alternativ för våra spelare som kan bli oroade över sin spelverksamhet. Du kan välja att själv-utesluta dig från tillgång till tjänsterna under en period av 6 månader, 1 år, 2 år, 5 år eller permanent. Du kan utesluta dig från att placera insatser på vår sajten genom att kontakta oss per telefon på +44 (0) 208 099 70 70 eller via e-post till [email protected]. Vänligen bekräfta din medlems e-postadress och perioden som du vill uteslutas (6 månader, 1 år, 2 år, 5 år eller permanent). Efter en begäran om självavstängning, kommer spelaren förbjudas att använda dennes spelkonto och att öppna ett nytt spelkonto under självuteslutnings-perioden. Självavstängning träder omedelbart i kraft från och med att du erhållit en bekräftelse via e-post, efter du kontaktat vårt Medlemssupport-team. Vi förbehåller oss rätten att informera våra affiliates och/eller liknande serviceleverantörer om din självuteslutning för att förebygga erbjudanden- och reklammaterial som skickas till dig under självuteslutningsperioden. Återöppnandet av spelkonton som har självavstängts är endast möjlig efter utgången av den valda självuteslutnings-perioden. Efter utgången av den självavstängningsperioden, kan du återöppna ditt spelkonto genom att ringa Medlem-Support på 44 (0) 208 099 70 70. Observera meddelande via e-post kan inte godtas. Kontot kommer då att öppnas igen efter en 24 timmars ångerperiod. Du kan också ändra den maximala värdet av din månatliga eller veckovis satta insättnings-/inköps-gräns genom att kontakta Medlems-Support direkt via telefon på +44 (0) 208 099 70 70 eller via e-post till { BrandSupportEmail} . Efter mottagandet av begäran om förändring av din inköps-/insättnings-gräns kommer en "ångerperiod" på 24 timmar att tillämpas. Ökningar av insättnings-/inköps-gränser är inte tillåtna under en period på minst 24 timmar från dagen den senaste ändringen gjordes. Du kan dock minska din inköps-/insättnings-gräns utan någon väntetid eller ångerperiod.

   Dessutom, om du funderar på självuteslutning, kanske du vill registrera dig hos GAMSTOP.
   GAMSTOP är en gratistjänst som gör det möjligt att självuteslutning från alla online spelbolag licensierade i Storbritannien.
   För att få reda på mer och anmäla dig till GAMSTOP besök www.gamstop.co.uk

  3. Råd för spelproblemDu bör tänka på följande för att hålla ditt spelande under kontroll:
   1. spelande bör inte ses som ett sätt att tjäna pengar eller betala skulder utan det är en form av underhållning,
   2. du måste läsa och känna till spelreglerna;
   3. du böra bara spela det belopp du har råd att förlora;
   4. du ska inte jaga förluster; och
   5. du bör hålla koll på hur mycket pengar och tid du har spenderat på spelande.
  4. Professionell hjälp Vi uppmuntrar våra spelare att överväga professionell hjälp från någon av följande organisationer om en spelare misstänker att denne kan ha spelproblem:
   1. http://www.gamcare.org.uk
   2. http://www.gamblingtherapy.org
   3. http://www.gambleaware.co.uk
 17. Diverse Villkor

  1. Webbplats-länkar. Vi kan tillhandahålla länkar på webbplatsen till andra företags sajter, vare sig anslutna/affiliates till oss eller inte. Vi kan inte ansvara för att produkter eller tjänster som du köper från tredje part-säljare eller via företag som vi erbjuder länkar till på sajten, kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, och sådana garantier är helt uteslutna av oss. Denna ansvars-friskrivning påverkar inte dina lagstadgade rättigheter gentemot tredje part-säljare. Vi kommer att meddela dig när en tredje part är inblandad i en transaktion, och vi kan avslöja din kundinformation (inklusive personuppgifter) i samband med denna transaktion till tredje part-säljaren.
  2. Felaktigheter Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att undvika fel i oddsen som tillhandahålls av oss i samband med insatser och annan information som publiceras på sajten. Godkännande av insatser, registrering eller andra åtgärder som avser spelkonton, information angående vinster eller på annat sätt i förhållande till driften av spel och insatser, spelkonton, tjänsterna och webbplatsen, och vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella felaktigheter, men utöver detta ges ingen garanti. Om vi blir medvetna om ett fel som påverkar dig i samband med en insats eller en dragning före tidsfristen för en sådan dragning, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att informera dig om felet och att erbjuda dig möjlighet att lägga insatsen på rätt odds (i förekommande fall), alternativt bekräfta eller ogiltigförklara insatsen. Om vi inte kan kontakta dig tillämpas villkoren i punkt 10.
  3. Skriftlig kommunikation. Gällande lagar kräver att viss information eller meddelanden som vi skickar till dig ska vara skriftlig. När du använder webbplatsen godkänner du att kommunikation med oss kommer att vara i huvudsak elektronisk. Vi kontaktar dig via e-post, SMS eller ger dig information genom att publicera meddelanden på webbplatsen. För avtalssyften, godkänner du elektroniska kommunikationsmedel och du bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation vara skriftligt.
  4. Meddelanden Alla meddelanden som skickas till dig av oss måste göras via e-postadressen: [email protected]. Vi kan underrätta dig antingen genom e-post eller via postgången till den adress du angav när du öppnade ditt spelkonto, eller på något av de sätt som anges i avsnitt 17.3. Utöver vad som anges i klausul 13.2 anses meddelande mottaget och delgivet omedelbart efter att det publicerats på sajten, 24 timmar efter ett e-post eller SMS meddelande skickats, eller 3 dagar efter dagen ett brev postats. Om du vill säga upp avtalet i enlighet med villkoren i punkt 13 kommer uppsägningsperioden anses börja den dag som vi får meddelandet om din uppsägning av avtalet trots villkoren i detta avsnitt 17.4. Vad gäller att tillhandahålla meddelandetjänsten, kommer det att vara tillräckligt för att bevisa detta, i fallet med ett brev, genom att ett sådant brev var korrekt adresserat och frankerat och lagts på lådan, vad gäller e-post, att en sådant e-postmeddelande skickats till mottagarens angivna e-postadress eller, i fallet med ett textmeddelande, att ett sådant meddelande har skickats till det angivna mobiltelefonnumret av adressaten.
  5. Överföring av rättigheter. Avtalet är bindande för dig och oss och våra respektive efterträdare och övertagare. Du får inte överföra, överlåta, tilldela eller på annat sätt avyttra detta avtal eller dessa Regler och Villkor för spelare, eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller dessa Regler och Villkor för spelare, utan vårt skriftliga medgivande. Du får inte heller förändra ett tidigare skuldförhållande på ett sätt som gör att de gamla förpliktelserna upphör (novatera). Vi kan när som helst överföra, novatera, tilldela, överlåta, ingå i ett underleverantörsavtal med någon eller på annat sätt förfoga över detta avtal, dessa Regler och Villkor för spelare, eller någon av våra rättigheter och skyldigheter under dessa.
  6. Händelser utanför vår kontroll. Vi kommer inte att hållas ansvariga för underlåtenhet att utföra eller för försening i fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt detta avtal, eller dessa Regler och Villkor som orsakas av händelser utanför vår kontroll ("Force Majeure Event"). Vårt utförande enligt detta avtal anses upphöra under perioden force majeure-händelsen fortsätter. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att få Force Majeure-händelsen att avsluta och för att hitta en lösning. Därmed kan våra skyldigheter enligt detta avtal utföras trots force majeure-händelsen. Force majeure omfattar varje handling, händelse, icke-händelse, utelämnande eller olycksfall utanför vår kontroll och omfattar i synnerhet (men inte begränsat till) följande:
   1. strejk, lockout och andra stridsåtgärder;
   2. civilt upplopp, upplopp, skatteflykt, terroristattack eller hot om terroristattack , krig (oavsett om den deklarerats eller ej) eller hot eller förberedelse för krig,
   3. brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning , epidemi eller annan naturkatastrof;
   4. omöjligheten att använda järnvägar, sjöfart, flygplan, motortransport eller andra medel för offentlig eller privat transport;
   5. uppskjutande eller annullering av dragningar;
   6. omöjligheten att använda det offentliga eller privata telenätet;
   7. förseningar, förluster, fel eller brister i, eller på grund av post- eller annan leverans-service eller banksystemet;
   8. de lagar, förordningar, lagstiftningen, regleringar eller restriktioner av någon regering eller regulator;
   9. fel i något telekommunikationssystem
  7. Publicitet Du är skyldig att ta emot vinster på över 50000 GBP i en vinstceremoni på Isle of Man som kommer att vara öppen för de media vi väljer. Du kan välja att vara anonym vid ceremonin. Vi förbehåller oss dock rätten att publicera och informera om dessa vinster, ditt geografiska läge, ålder och arbetsstatus (inklusive vilken typ av arbete och jobbtitel) i reklamsyfte. Om du väljer att vara anonym kommer vi att pixla bilden och dina drag så att du inte kan identifieras i de bilder som vi använder.
  8. Dispensklausul Om vi någon gång misslyckas under giltighetstiden för detta avtal, att insistera på strikt utförande och prestanda för någon av dina skyldigheter enligt detta avtal eller för något i av dessa Regler och Villkor för spelare, eller om vi misslyckas med att utöva någon av de rättigheter eller rättsmedel som vi har rätt till enligt detta avtal, skall detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller rättsmedel och får inte befria dig från att uppfylla dessa skyldigheter. Ett avstående från oss av någon standard skall inte utgöra ett avstående av någon efterföljande standard. Inget avstående av oss av dessa Regler och Villkor träder inte i kraft om det inte uttryckligen anges vara ett avstående och kommuniceras till dig skriftligen i enlighet med paragraf 17.3.
  9. Avskiljbarhet. Om någon del av dessa Regler och Villkor för spelare eller någon bestämmelse i detta avtal bedöms av en domstol eller behörig myndighet som ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i någon utsträckning, kommer detta villkor eller denna regel att avskiljas från övriga Regler och Villkor som kommer att fortsätta att gälla i den utsträckning som lagen tillåter.
  10. Hela avtalet. Dessa regler och villkor för spelare, vår sekretesspolicy, vår policy för god användning och vår anti-spam policy och alla dokument som uttryckligen anges i dessa utgör hela avtalet mellan oss i relation till föremålet för ett avtal och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser eller arrangemang mellan oss, vare sig muntligt eller skriftligt. Vi, båda parter, erkänner detta avtal, ingen av oss har förlitat sig på någon representation, företag eller löfte av den andra parten, eller på något som uppfattats eller underförståtts från allt som sagts eller skrivits i förhandlingar mellan oss innan detta avtal, förutom vad som uttryckligen anges i dessa Regler och Villkor för Spelare. Ingen av oss parter skall kunna ta någon åtgärd med avseende på något osant uttalande från den andra parten, vare sig muntligen eller skriftligen, före det datumet för avtalet (om inte det oriktiga uttalandet gjordes i förhållande till bedrägeri).
  11. Rättigheter tredje part. Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal, skall ingenting i dessa Regler och Villkor för spelare skapa eller ge några rättigheter eller andra förmåner, om i enlighet med avtal (Rättigheter tredje part) Act 2001 eller på annat sätt, till förmån för någon annan person än dig och oss..
  12. Inget partnerskap eller förmedling. Ingenting i dessa Villkor och Regler för spelar är avsedda för, eller skall tolkas som att skapa något partnerskap, förmedling eller någon annan form av gemensamt företag mellan dig och oss.
  13. Tillämpade lagar.Det här avtalet regleras av lagarna på Isle of Man.
  14. Jurisdiktion. Båda parterna samtycker oåterkalleligen, endast till förmån för oss att, med förbehåll för vad som anges nedan, skall domstolarna på Isle of Man ha exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister eller anspråk (inklusive icke-avtalstvister eller fordringar) som uppstår från, eller i samband med detta avtal samt dess ämne eller bildning. Ingenting i denna klausul skall begränsa rätten för oss att vidta rättsliga åtgärder mot dig i någon annan behörig domstol, och inte heller ska ett förfarande i ett eller flera jurisdiktioner hindra vidtagande av att väcka talan i andra jurisdiktioner, även om det händer samtidigt eller inte, i den utsträckning som är tillåtet enligt lagstiftningen i en sådan jurisdiktion.
Villkoren för avsnitten 11, 14.4, 14.7, 17.1, 17.5, 17.8, 17.9, 17.11, 17.12, 17.13 och 17.14 skall gälla även efter suspension av dessa Regler och Villkor för Spelare.