Back to Bingo

Hjälpcenter

Hjälpcenter / Identitetsverifiering
 • Varför måste mitt konto och identitet verifieras?

  Som en mycket reglerad operatör måste vi följa myndighetskraven. Detta innebär att vidta åtgärder för att identifiera och verifiera identiteten av alla våra spelare och konton som en del av tillhandahållandet av tjänsterna. De främsta orsakerna till verifiering är:

  1. Ålder: Vi måste bekräfta att du är gammal nog för att spela.
  2. Självuteslutning: Vi måste kontrollera om du själv har uteslutits från spelande.
  3. Identitet: Vi måste bekräfta att du är den du säger att du är.
 • Vilken dokumentation måste jag tillhandahålla?

  Vi kommer att kräva en kopia av ett dokument från var och en av följande kategorier:

  1. Identitetsverifiering:
   Ett aktuellt, giltigt foto-ID som tydligt visar ditt namn och födelsedatum.
   • Nationellt ID-kort (framsidan och baksidan);
   • Passport;
   • Körkort (framsidan och baksidan);
   • Försvarets ID-kort (framsidan och baksidan); eller
   • Annat identitetskort utfärdat av en statlig administration/känd myndighet eller organ (framsidan och baksidan).

  2. Adressverifiering:
   En nyligen utfärdad hushållsräkning (högst tre månader) som tydligt visar ditt namn och din adress.
   • Hushållsförsäkring (mobiltelefonräkning accepteras inte);
   • Bank-, byggnadsrättsförening- eller kreditkortutdrag;
   • Huslån-/Intecknings-dokumentation från erkänt finansinstitut;
   • Lokal myndighetsskattesedel (t.ex. kommunkatt); eller
   • Skattedokumentation (t.ex. från skattemyndighet eller meddelande om kodning).

  3. Verifiering av insättning/betalning:
   • En bild på kredit-/betalkortet (framsidan och baksidan) som används för att göra insättningar eller betalningar:
   • Denna bild måste tydligt visa ditt namn på kortets framsida och din signatur på kortets baksida. För säkerhetsändamål kan du dölja det 7:e till 12:e numret av ditt kortnummer och CVV-numret (det tresiffriga numret på baksidan av kortet);
   • Om en insättning/betalning gjordes via en annan metod än med kredit-/betalkort, kommer du att behöva tillhandahålla den relevanta dokumentationen i relation till denna betalningsmetod;
   • Källa för verifiering av förmögenhet;
   • Lön/lönebesked;
   • Kontoutdrag som visar motsvarande sammanställning av lön/inkomst på ditt bankkonto; eller
   • Investerings-/tillgångsportfölj utfärdat av ett erkänt finansinstitut.


  Vi kommer också att ge dig råd om vilka typer av verifieringsdokumentation som krävs via e-post.

  Se till att alla dina dokument är tydliga, läsbara och utfärdas av relevanta behöriga myndigheter/organisationer.
 • Vad händer om jag inte tillhandahåller nödvändig dokumentation?

  Eftersom dessa dokument är en del av våra licens-/regleringskrav kan vi behöva stänga ditt konto eller begränsa ytterligare transaktioner tills vi kan verifiera din identitet.
 • Vad händer om jag inte har de nödvändiga handlingarna?

  Få inte panik! Andra handlingar som utfärdats av auktoriserade myndigheter eller organ kan godtas och dessa kommer att bedömas från fall till fall.

  Kontakta bara vår medlemssupport-team via [email protected] som gärna hjälper till.
 • Jag vill dölja/redigera en del av informationen i de nödvändiga handlingarna - kommer det fortfarande att godkännas?

  Vi respekterar din integritet och förstår att av möjliga säkerhetsskäl du skulle vilja dölja/redigera en del av informationen på dina handlingar innan du skickar dem till oss.

  Beroende på typ av handling du tillhandahåller måste de visa (i förekommande fall):
  • ditt fullständiga namn;
  • ditt födelsedatum;
  • din bostadsadress;
  • din nationalitet;
  • de första sex och sista fyra siffrorna i kredit-/betalkortnummer;
  • signaturen på baksidan av kredit-/betalkortet;
  • utfärdandedatum och giltig period för kredit-/betalkortet;
  • utfärdande myndighet av kredit-/betalkortet; och
  • relevant/a kontonummer.
 • Jag vill ändra personuppgifter på mitt konto - måste jag lämna in någon dokumentation?

  Din kontosäkerhet är avgörande för oss. Ändring av vissa uppgifter på ditt spelkonto kräver därför underlagshandlingar som utfärdats av en auktoriserad myndighet.

  För att ändra ditt registrerade namn och eller födelsedatum på ditt konto måste du ge oss en kopia på en handling som är relevant för dina omständigheter:
  • giltigt pass eller nationellt ID-kort och/eller;
  • ett äktenskap/sambo/partnerskap och/eller;
  • ett intyg om absolut/civilt partnerskap för upplösning.

  För att ändra din registrerade bostadsadress kommer vi att kräva en kopia på en räkning eller ett kontoutdrag som är mindre än tre (3) månader gammalt.
 • När måste jag tillhandahålla de handlingar som krävs?

  På vår begäran till dig via e-post krävs kopior på alla handlingar och information som krävs av oss inom sju (7) dagar. När vi erhåller dessa kopior strävar vi efter att granska dem inom 48 timmar.

  Ju snabbare vi kan slutföra verifieringsprocessen, desto snabbare kan du komma igång!
 • Hur ska jag skicka handlingarna till er?

  Kopior på all nödvändig dokumentation kan skickas till oss på ett ögonblick via e-post till [email protected] via din registrerade e-postadress.

  Du kan också skicka dem via postgång till LottoGo c/o Annexio Limited, Fort Anne, South Quay, Douglas, Isle of Man, British Isles, IM1 5BU. Se till att dessa tydligt markeras som konfidentiella och riktade till ”Compliance Department”.
 • Hur vet jag om mitt konto och identitet har verifierats framgångsfullt?

  Så snart vi har verifierat dina uppgifter meddelar vi dig via din registrerade e-postadress.
 • Hur försäkrar ni att mina tillhandahållna handlingar till er är skyddade?

  Personuppgifter (inklusive dokumentation) som tillhandahålls till oss kommer att behandlas och lagras på ett säkert sätt.

  Dataskydd och våra spelares integritet och säkerhet är av största vikt för oss. Vi är registrerade hos Isle of Man Information Commissioner och strävar efter att fullständigt följa ”Isle of Man Data Protection Act 2002”.
 • Kan ni ta bort mina dokument när mitt konto och identitet har verifierats?

  Som en del av våra licensvillkor och myndighetskrav är vi juridiskt skyldiga att behålla våra spelares uppgifter och dokument under minst sex (6) år. Efter denna period kommer vi att kunna ta bort dem.
 • Jag har lämnat in de nödvändiga handlingarna tidigare, varför har jag blivit ombedd att lämna dem igen?

  Vi vill skydda alla våra spelare! Du kan därför bli ombedd att lämna handlingar igen om typen, volymen eller mängden transaktioner som gjorts genom ditt LottoGo-spelkonto flaggas p g a att dessa varierar betydligt från din tidigare aktivitet.

  Alternativt kan du bli ombedd att lämna in handlingar igen om den dokumentation som du har skickat in tidigare har gått ut och inte längre är giltig.
 • Jag tror att jag har varit ett offer för bedrägerier. Vad gör jag?

  Vänligen kontakta vårt medlemsupport-team omedelbart på [email protected] och lämna fullständig information om den misstänkta bedrägliga aktiviteten så att vi kan undersöka den så snart som möjligt.

  Som en försiktighetsåtgärd blockerar vi ditt LottoGo-spelkonto och går igenom några första kontroller med dig. Baserat på våra resultat kommer vi att bedöma om någon bedräglig aktivitet har ägt rum.

  Om man misstänker bedrägeriförfarande återbetalar vi alla betalningar som tagits från ditt konto.

  Om vi inte misstänker att du har blivit offer för bedrägeri kommer vi att be dig att kontakta din bank direkt för att begära att banken kontaktar oss för att diskutera kontot.