Back to Bingo

Hjälpcenter

Hjälpcenter / Klagomål
 • Hur gör jag ett formellt klagomål?

  Om du vill göra ett formellt klagomål, vänligen maila vårt medlemsupport-team till [email protected]. För att hjälpa oss att adressera ditt klagomål så snabbt som möjligt bör och ange ordet "Klagomål/Complaint" i ämnesraden för ditt e-postmeddelande. Vi strävar efter att svara på ditt klagomål inom en arbetsdag.
 • Hur kan jag stänga mitt konto eller ta bort mina uppgifter från er webbplats?

  Om du vill stänga ditt konto permanent, vänligen kontakta en medlem i vårt medlemssupport-team genom vår Live Chatt-funktion eller via e-postmeddelande till [email protected].

  I enlighet med lagstadgade krav och våra licensvillkor sparas dina personuppgifter och transaktionsinformation säkert i vår databas i sex år efter att ditt konto stängts.
 • Vilken information behöver ni få av mig?

  För att hjälpa oss svara på ditt klagomål kräver vi följande information:
  • Dina uppgifter - inklusive ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, om tillgängligt.
  • Om du redan är medlem, ange ditt medlemsnummer eller den e-postadress du använder för att logga in på ditt LottoGo-konto.
  • Uppgifter om ditt klagomål.
  • Om du redan har klagat via en annan tillsynsmyndighet eller myndighet, vänligen lämna uppgifter om vem du har gjort klagomålet till och resultatet av ditt klagomål.
 • Vilka åtgärder kommer ni vidta när jag har gjort mitt klagomål?

  Vi granskar ditt klagomål för att utvärdera de problem som har lyfts fram och för att avgöra vilken åtgärd som krävs. Du kommer att få ett svar inom två arbetsdagar som meddelar resultatet av vår utredning.

  Om ditt klagomål kräver en mer komplex utredning kommer vi att meddela de åtgärder vi vidtar för att lösa detta, tillsammans med en förväntad tidsplan.
 • Jag får fortfarande marknadsföringskommunikation och/eller textmeddelanden från er trots att jag avslutat prenumerationen. Hur klagar jag?

  Om du fortfarande får marknadsföringsmeddelanden eller textmeddelanden från oss efter att du har avregistrerat dig, kontakta vårt medlemssupport-team genom att skicka e-postmeddelande till [email protected] med ordet "complaint (klagomål)" i ditt e-postmeddelandes ämnesfält. Vänligen inkludera dina kontouppgifter om du är medlem.

  För att hjälpa oss identifiera källan till e-postmeddelanden, vänligen ge oss så mycket uppgifter som möjligt, inklusive typ av klagomål och alla underlag som finns, t ex bilagor till de ursprungliga e-postmeddelanden eller textmeddelanden som kan ha skickats via en av våra tredje parters ”affiliates”. Vi strävar efter att svara inom två arbetsdagar
 • Jag är inte nöjd med ert svar på mitt klagomål - vilka är mina alternativ?

  För brittiska spelare kan du hänvisa den olösta tvisten till Independent Betting Adjudication Service (IBAS) för bedömning. Du kan kontakta IBAS på +44207 347 5883 eller via [email protected], eller alternativt använda det bedömningsformulär som finns tillgängligt på deras webbplats på http://www.ibas-uk.com. Alla sådana interaktioner mellan ”ADR” och Annexio (Jersey) Ltd ska ske via klagomål-specialisten. Alla begäranden från ”ADR” om bevis eller information, antingen skriftligt eller muntligt, ska besvaras inom fem (5) arbetsdagar med förbehåll för godkännande och auktorisering av klagomåls-specialisten som ska se till att nämnda begäran är rimlig och relevant för typ av klagomål. Kostnaden för den här tjänsten kommer att vara kostnadsfri för den klagande parten/målsägande.

  För spelare utanför Storbritannien kan du hänvisa den olösta tvisten till Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC). Du kan kontakta GSC genom att skicka e-post till [email protected], eller alternativt fylla i klagomålsformuläret och skicka det till GSC via e-postmeddelande. Förfarandet för klagomål finns på deras webbplats på https://www.gov.im/categories/business-and-industries/gambling-and-e-gaming/player-protection.

  Alternativt, om du bor i EU, kan du använda den europeiska plattformen för online-tvistlösning för att lösa tvisten genom att fylla i relevanta formulär och frågeformulär på webbplatsen http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Webbplatsen förvaltas av Europeiska kommissionen och syftar till att hjälpa konsumenter och näringsidkare att lösa tvister utanför domstolen. Beslut som fattas av ett oberoende organ för tvistlösning kommer att vara slutgiltiga och bindande och du kommer inte att ha ytterligare rättigheter till domstolarna.