Polityka Anty-Spamowa

Niniejsza Polityka antyspamowa jest uzupełnieniem naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania a wraz z nimi oraz z naszym Regulaminem dla graczy, Zasadami gry i Polityką prywatności tworzą zespół postanowień obowiązujących nas i Państwa, który umożliwia Państwu korzystanie z naszej strony www.worldlottery.com („nasza strona'). Niniejsza Polityka antyspamowa obowiązuje wszystkich użytkowników i osoby przebywające na naszej stronie.

Korzystanie z naszej strony oznacza, że akceptujecie Państwo postanowienia niniejszej Polityki antyspamowej, Zasad dopuszczalnego użytkowania, naszego Regulaminu dla graczy, Zasad gry i Polityki prywatności, i zobowiązujecie się ich przestrzegać.

www.worldlottery.com jest stroną zarządzaną przez firmę Annexio Limited, która jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym na Wyspie Man pod numerem 124709C z siedzibą w Fort Anne, South Quay, Douglas, Isle of Man, British Isles, IM1 5BU („my', „nas' lub „nasz').

Korzystanie z naszej strony jest dozwolone wyłącznie do celów zgodnych z prawem i niniejszą Polityką antyspamową, naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania, naszym Regulaminem dla graczy, Zasadami gry i naszą Polityką prywatności.

Stosujemy tzw. marketing za przyzwoleniem, a naszej podejście do spamu opiera się na zasadzie „zero tolerancji'. Dla celów niniejszej Polityki antyspamowej spam jest definiowany jako dowolna wiadomość lub komunikat o charakterze marketingowym, który jest wysłany do odbiorcy, z którym nadawca nie ma obecnie żadnych relacji biznesowych ani osobistych i/albo nie jest wysłana na prośbę lub w odpowiedzi na wyraźną zgodę odbiorcy (w tym e-maile lub inne formy komunikacji elektronicznej, których tematyka wykracza poza udzielone przyzwolenie).

Zawieszenie i rozwiązanie

Określimy wedle własnego uznania czy przy korzystaniu z naszej strony wystąpiło naruszenie niniejszej Polityki antyspamowej. Jeżeli takie naruszenie miało miejsce, możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.

Działania niezgodne z niniejszą Polityką antyspamową stanowią poważne naruszenie naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania oraz, w stosownych przypadkach, naszego Regulaminu dla graczy, na podstawie których macie Państwo możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku stwierdzenia wyżej opisanych naruszeń możemy podjąć wybrane lub wszystkie z przedstawionych poniżej działań:

  • natychmiastowe rozwiązanie Państwa Regulaminu dla graczy;
  • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie Państwu możliwości korzystania z naszej strony;
  • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich postów i materiałów dodanych przez Państwa na naszej stronie;
  • wystawienie ostrzeżenia;
  • wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Państwu mającego na celu wyegzekwowanie zwrotu kosztów (między innymi, choć nie tylko, uzasadnionych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia;
  • podjęcie dalszych kroków prawnych przeciwko Państwu;
  • przekazanie organom ścigania informacji o Państwu w uzasadnionym zakresie, który uznamy za stosowny.

Niniejszym dokonujemy wyłączenia odpowiedzialności za czynności powzięte w odpowiedzi na naruszenia Polityki antyspamowej. Działania opisane powyżej w niniejszej Polityce antyspamowej nie są ograniczone i możemy podjąć dalsze działania, które uznamy za rozsądne i stosowne.

Zmiany niniejszej Polityki antyspamowej

Możemy wprowadzać poprawki w niniejszej Polityce antyspamowej nanosząc je na tej stronie. Powinniście Państwo regularnie sprawdzać tę stronę, żeby dowiadywać się o wszelkich zmianach, które wprowadzimy, ponieważ jesteście Państwo zgodnie z prawem zobowiązani do ich przestrzegania. Niektóre postanowienia niniejszej Polityki antyspamowej mogą być zastąpione innymi postanowieniami lub zawiadomieniami, które są opublikowane w innym miejscu na naszej stronie.