Site Logo
Wyniki loterii
23-03-2019
24
25
52
60
66
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £34 550,00
Nagroda za 4 kule £69,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £69,10
Nagroda za: 3 Kule £4,84
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,84
1 kula i Powerball Nagroda £2,76
Nagroda za : Powerball £2,76
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
09
14
25
36
40
47
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
15
19
21
24
26
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 026,24
Nagroda za 4 kule £29,83
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
06
26
30
50
52
59
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 000 000,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
08
24
27
38
39
40
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £782 000,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 910,00
Nagroda za 5 kul £391,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,10
Nagroda za 4 kule £15,64
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,82
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
06
08
20
24
31
44
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 955,00
Nagroda za 5 kul £195,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,91
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
09
10
23
29
42
47
12
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £45 929,99
Nagroda za 5 kul £1 251,98
Nagroda za 4 Kule i Bonus £125,90
Nagroda za 4 kule £43,79
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za: 3 Kule £7,04
2 Kule i Bonus £2,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
21
32
43
63
83
90
25
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £38 060,12
Nagroda za 4 kule £281,56
Nagroda za: 3 Kule £22,52
Nagroda za: 2 Kule £4,51
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
04
07
17
20
25
28
29
37
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul >£1 876 800,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £156 939,35
Nagroda za 6 kul £1 800,40
Nagroda za 5 kul £33,24
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
05
12
18
19
29
30
35
07
10
22
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 459,81
Nagroda za 6 kul £264,84
Nagroda za 5 kul £9,42
Nagroda za 4 kule £1,83
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
12
16
20
21
23
29
33
02
05
09
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 741,66
Nagroda za 6 kul £287,84
Nagroda za 5 kul £8,25
Nagroda za 4 kule £1,53
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
06
02
08
02
05
07
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2019
09
29
32
33
37
39
11
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 4
Nagroda za 6 kul >£1 881 514,24
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £5 330,54
Nagroda za 5 kul £616,92
Nagroda za 4 kule £17,70
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £11,19
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £5,28
Kup zakłady na nastepne losowanie
22-03-2019
07
36
58
60
62
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £345,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £138,20
Nagroda za: 3 Kule £6,91
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,91
1 kula i Megaball Nagroda £2,76
Nagroda za: Magaball £1,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
22-03-2019
04
17
26
30
43
06
11
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £99 307,90
Nagroda za 5 kul £12 454,50
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £1 799,80
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £93,70
Nagroda za 4 kule £30,60
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £68,30
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £9,30
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £13,60
Nagroda za: 3 Kule £7,00
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £7,50
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,40
Nagroda za: 2 Kule £2,70
Kup zakłady na nastepne losowanie
22-03-2019
15
20
24
44
49
07
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £0,00
Nagroda za 5 Kul i Euro £0,00
Nagroda za 5 kul £63 259,03
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £3 514,39
Nagroda za 4 Kule i Euro £253,99
Nagroda za 4 kule £111,51
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £56,23
Nagroda za: 3 Kule i Euro £16,27
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £18,92
Nagroda za: 3 Kule £13,76
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £8,52
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £6,41
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-03-2019
16
27
32
37
40
41
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 267,19
Nagroda za 4 kule £52,23
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-03-2019
01
04
05
09
48
49
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £364 000,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-03-2019
27
32
52
59
69
90
75
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £15 312,69
Nagroda za 4 kule £248,76
Nagroda za: 3 Kule £21,41
Nagroda za: 2 Kule £4,18
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-03-2019
03
14
20
27
29
30
31
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 7 kul £55 724,57
Nagroda za 5 kul i Powerball £80,97
Nagroda za 6 kul i Powerball £3 405,38
Nagroda za 6 kul £236,78
Nagroda za 5 kul i Powerball £80,97
Nagroda za 5 kul £22,10
4 Kule i Powerball £34,52
Nagroda za 4 kule £0,00
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £8,40
Nagroda za: 2 kule i Powerball £5,01
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
10
14
50
53
63
21
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £34 550,00
Nagroda za 4 kule £69,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £69,10
Nagroda za: 3 Kule £4,84
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,84
1 kula i Powerball Nagroda £2,76
Nagroda za : Powerball £2,76
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
01
18
19
25
26
42
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £190 775,94
Nagroda za 5 kul £1 048,66
Nagroda za 4 Kule i Bonus £74,29
Nagroda za 4 kule £36,75
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £14,08
Nagroda za: 3 Kule £7,04
2 Kule i Bonus £2,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
09
11
17
30
35
37
23
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 955,00
Nagroda za 5 kul £195,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,91
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
01
06
19
26
28
32
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 910,00
Nagroda za 5 kul £391,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,10
Nagroda za 4 kule £15,64
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,82
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
02
19
35
53
56
58
12
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 000 000,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
01
05
01
02
05
03
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £60 821,61
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 081,61
Nagroda za ostatnie 4 Kule £607,61
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,29
Nagroda za ostatnią Kule £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
07
09
00
02
08
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 5
Nagroda za ostatnie 6 Kul £391 000,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 212,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £520,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £51,61
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,69
Nagroda za ostatnią Kule £1,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
04
09
19
40
44
47
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £591 407,91
Nagroda za 5 kul i Superball £6 720,51
Nagroda za 5 kul £2 077,54
Nagroda za 4 Kule i Superball £121,29
Nagroda za 4 kule £27,68
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £13,92
Nagroda za: 3 Kule £7,19
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
00
01
04
07
07
03
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
01
02
25
26
28
32
34
07
16
20
22
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £3 273,61
Nagroda za 6 kul £284,41
Nagroda za 5 kul £11,53
Nagroda za 4 kule £1,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
10
11
13
14
30
33
35
17
18
22
28
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £3 651,83
Nagroda za 6 kul £465,96
Nagroda za 5 kul £10,80
Nagroda za 4 kule £1,75
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-03-2019
01
23
27
33
39
45
30
41
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £1 670,23
Nagroda za 5 kul £204,06
Nagroda za 4 kule £13,58
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,54
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,93
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-03-2019
10
42
53
67
68
15
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £345,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £138,20
Nagroda za: 3 Kule £6,91
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,91
1 kula i Megaball Nagroda £2,76
Nagroda za: Magaball £1,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-03-2019
08
18
22
25
28
29
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £182 000,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-03-2019
01
06
25
30
31
48
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £977,65
Nagroda za 4 kule £36,47
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-03-2019
01
06
09
34
47
07
12
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £644 930,17
Nagroda za 5 kul £37 549,00
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £3 443,70
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £132,00
Nagroda za 4 kule £44,30
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £97,40
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £10,10
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £17,20
Nagroda za: 3 Kule £7,70
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £9,20
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,60
Nagroda za: 2 Kule £2,80
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-03-2019
12
15
38
43
56
85
80
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £78 834,45
Nagroda za 4 kule £251,20
Nagroda za: 3 Kule £21,11
Nagroda za: 2 Kule £4,21
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-03-2019
06
13
14
22
28
40
41
17
18
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £22 552,76
Nagroda za 6 kul £2 467,42
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £188,03
Nagroda za 5 kul £26,46
Nagroda za 4 kule £12,86
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,88
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-03-2019
10
25
28
30
36
42
05
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £3 890,17
Nagroda za 5 kul £324,18
Nagroda za 4 kule £14,88
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £6,78
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £5,89
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
30
34
39
53
67
11
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £34 550,00
Nagroda za 4 kule £69,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £69,10
Nagroda za: 3 Kule £4,84
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,84
1 kula i Powerball Nagroda £2,76
Nagroda za : Powerball £2,76
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
13
18
24
37
38
45
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £464 829,91
Nagroda za 5 kul £864,68
Nagroda za 4 kule £24,48
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
14
16
33
39
42
45
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
11
12
18
23
25
45
37
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 910,00
Nagroda za 5 kul £391,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,10
Nagroda za 4 kule £15,64
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,82
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
12
14
17
21
27
43
13
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 955,00
Nagroda za 5 kul £195,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,91
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
07
15
23
37
41
43
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £159 292,62
Nagroda za 5 kul £1 240,25
Nagroda za 4 Kule i Bonus £125,90
Nagroda za 4 kule £44,57
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £20,33
Nagroda za: 3 Kule £7,82
2 Kule i Bonus £2,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
06
26
32
37
42
59
38
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £3 800 000,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 000 000,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
49
61
63
77
87
88
13
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £31 854,53
Nagroda za 4 kule £298,88
Nagroda za: 3 Kule £24,39
Nagroda za: 2 Kule £4,67
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
12
19
21
24
35
38
39
20
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 6 kul £2 807,46
Nagroda za 5 kul £55,05
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
05
01
08
00
06
05
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul 5 1 8 0 6 5 8
£1 642 200,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 8 1 6 3 1 8
- 7 9 1 3 5 8
£78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 3 9 6 1 2 £7 820,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 8 2 4 3 £782,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 4 2 1 £78,20
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 3 7 £19,55
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 9 £7,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
10
14
20
22
39
46
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul i Superball £6 532 181,60
Nagroda za 6 kul £1 960 677,40
Nagroda za 5 kul i Superball £15 195,98
Nagroda za 5 kul £3 714,58
Nagroda za 4 Kule i Superball £239,45
Nagroda za 4 kule £45,98
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £24,48
Nagroda za: 3 Kule £10,40
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
05
07
07
06
02
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 6
Nagroda za ostatnie 6 Kul £469 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 212,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £520,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £51,61
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,69
Nagroda za ostatnią Kule £1,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
00
07
08
04
07
00
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul £686 421,61
Nagroda za ostatnie 6 Kul £60 821,61
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 081,61
Nagroda za ostatnie 4 Kule £607,61
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,29
Nagroda za ostatnią Kule £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
02
12
14
15
19
25
29
06
09
10
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 719,76
Nagroda za 6 kul £329,81
Nagroda za 5 kul £9,56
Nagroda za 4 kule £1,75
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
12
13
17
18
19
21
26
06
08
15
34
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 997,23
Nagroda za 6 kul £279,74
Nagroda za 5 kul £9,56
Nagroda za 4 kule £1,61
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
00
03
03
01
04
02
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-03-2019
01
08
12
15
31
42
32
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 3
Nagroda za 6 kul >£1 884 147,47
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £5 008,64
Nagroda za 5 kul £539,88
Nagroda za 4 kule £15,69
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £11,96
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,61
Kup zakłady na nastepne losowanie
15-03-2019
03
29
56
62
64
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £345,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £138,20
Nagroda za: 3 Kule £6,91
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,91
1 kula i Megaball Nagroda £2,76
Nagroda za: Magaball £1,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
15-03-2019
03
15
24
42
46
09
12
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £71 057 439,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £146 939,20
Nagroda za 5 kul £12 079,00
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £3 239,90
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £127,60
Nagroda za 4 kule £41,60
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £102,00
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £10,80
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £18,10
Nagroda za: 3 Kule £8,10
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £9,70
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,90
Nagroda za: 2 Kule £2,80
Kup zakłady na nastepne losowanie
15-03-2019
01
02
11
19
47
02
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £41 777 313,30
Nagroda za 5 Kul i Euro £293 117,76
Nagroda za 5 kul £62 071,95
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £2 089,90
Nagroda za 4 Kule i Euro £173,37
Nagroda za 4 kule £86,49
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £32,69
Nagroda za: 3 Kule i Euro £12,51
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £12,51
Nagroda za: 3 Kule £11,81
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £6,33
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £5,79
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-03-2019
02
06
14
18
25
43
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-03-2019
03
17
21
22
23
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 006,51
Nagroda za 4 kule £20,82
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-03-2019
27
28
42
63
78
86
70
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £0,00
Nagroda za 4 kule £562,74
Nagroda za: 3 Kule £30,62
Nagroda za: 2 Kule £5,03
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-03-2019
02
05
08
17
20
24
27
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 7 kul £90 578,60
Nagroda za 5 kul i Powerball £78,14
Nagroda za 6 kul i Powerball £2 635,88
Nagroda za 6 kul £209,24
Nagroda za 5 kul i Powerball £78,14
Nagroda za 5 kul £19,30
4 Kule i Powerball £34,08
Nagroda za 4 kule £0,00
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £8,72
Nagroda za: 2 kule i Powerball £5,33
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
18
36
45
47
69
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £69,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £69,10
Nagroda za: 3 Kule £4,84
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,84
1 kula i Powerball Nagroda £2,76
Nagroda za : Powerball £2,76
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
07
10
18
45
46
47
39
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £107 577,39
Nagroda za 5 kul £2 354,60
Nagroda za 4 Kule i Bonus £112,61
Nagroda za 4 kule £49,27
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £26,59
Nagroda za: 3 Kule £8,60
2 Kule i Bonus £2,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
01
08
14
28
35
39
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 955,00
Nagroda za 5 kul £195,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,91
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
13
21
34
39
46
47
15
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 910,00
Nagroda za 5 kul £391,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,10
Nagroda za 4 kule £15,64
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,82
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
01
11
29
40
46
48
17
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 194 774,00
Nagroda za 5 kul £14 116,00
Nagroda za 4 kule £701,00
Nagroda za: 3 Kule £133,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
05
05
09
07
03
07
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul £217 221,61
Nagroda za ostatnie 6 Kul £60 821,61
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 081,61
Nagroda za ostatnie 4 Kule £607,61
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,29
Nagroda za ostatnią Kule £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
03
04
09
06
02
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za ostatnie 6 Kul £78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 212,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £520,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £51,61
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,69
Nagroda za ostatnią Kule £1,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
15
19
20
33
34
36
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Superball £12 468,52
Nagroda za 5 kul £4 289,58
Nagroda za 4 Kule i Superball £193,47
Nagroda za 4 kule £49,19
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £18,30
Nagroda za: 3 Kule £10,32
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
01
09
09
03
00
06
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
10
12
14
17
27
31
35
03
20
25
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 520,37
Nagroda za 6 kul £188,12
Nagroda za 5 kul £7,74
Nagroda za 4 kule £1,61
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
01
07
11
15
17
20
29
06
13
22
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 120,14
Nagroda za 6 kul £197,10
Nagroda za 5 kul £7,15
Nagroda za 4 kule £1,46
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-03-2019
10
11
14
33
44
45
09
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £7 686,68
Nagroda za 5 kul £319,35
Nagroda za 4 kule £15,54
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,69
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,32
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-03-2019
10
12
16
49
57
18
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 Kul i Megaball £34 550 000,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £345,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £138,20
Nagroda za: 3 Kule £6,91
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,91
1 kula i Megaball Nagroda £2,76
Nagroda za: Magaball £1,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-03-2019
03
11
17
26
34
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £1 782 464,23
Nagroda za 5 kul £910,93
Nagroda za 4 kule £20,51
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-03-2019
01
12
15
25
36
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-03-2019
05
07
13
19
31
02
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £411 717,85
Nagroda za 5 kul £7 078,20
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £609,00
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £39,70
Nagroda za 4 kule £15,30
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £35,70
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £5,20
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £8,00
Nagroda za: 3 Kule £4,60
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £5,00
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £3,60
Nagroda za: 2 Kule £2,10
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-03-2019
13
37
58
66
67
88
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £19 463,71
Nagroda za 4 kule £262,95
Nagroda za: 3 Kule £21,67
Nagroda za: 2 Kule £4,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-03-2019
07
09
25
27
28
36
37
14
21
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £35 814,25
Nagroda za 6 kul £2 048,21
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £177,52
Nagroda za 5 kul £23,89
Nagroda za 4 kule £11,93
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,51
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-03-2019
01
05
08
20
40
44
04
39
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £982 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £1 679,74
Nagroda za 5 kul £133,31
Nagroda za 4 kule £10,56
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,68
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,44
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
05
06
45
55
59
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £34 550,00
Nagroda za 4 kule £69,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £69,10
Nagroda za: 3 Kule £4,84
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,84
1 kula i Powerball Nagroda £2,76
Nagroda za : Powerball £2,76
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
03
07
10
23
24
37
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
04
06
15
18
41
43
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 299,90
Nagroda za 4 kule £34,89
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
07
13
15
39
40
44
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 910,00
Nagroda za 5 kul £391,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,10
Nagroda za 4 kule £15,64
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,82
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
01
04
13
22
36
38
21
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 955,00
Nagroda za 5 kul £195,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,91
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
02
03
22
25
31
34
37
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £76 161,33
Nagroda za 5 kul £1 417,77
Nagroda za 4 Kule i Bonus £132,94
Nagroda za 4 kule £38,32
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £22,68
Nagroda za: 3 Kule £7,04
2 Kule i Bonus £2,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
22
27
35
40
46
52
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
09
15
51
70
78
86
17
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £38 157,42
Nagroda za 4 kule £258,87
Nagroda za: 3 Kule £21,79
Nagroda za: 2 Kule £4,09
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
07
16
18
29
35
37
38
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul >£3 910 000,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £84 487,05
Nagroda za 6 kul £2 179,75
Nagroda za 5 kul £52,16
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
00
02
00
06
01
00
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul 0 2 0 6 1 0 2
£1 642 200,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 5 6 7 8 6 7
- 5 0 7 7 5 5
£78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 8 6 8 6 4 £7 820,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 1 6 2 4 £782,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 5 5 8 £78,20
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 5 0 £19,55
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 8 £7,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
08
12
20
22
32
38
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £1 849 599,07
Nagroda za 5 kul i Superball £7 899,45
Nagroda za 5 kul £2 629,40
Nagroda za 4 Kule i Superball £135,44
Nagroda za 4 kule £32,61
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £15,17
Nagroda za: 3 Kule £8,21
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
07
03
06
04
08
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 6 Kul £78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 212,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £520,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £51,61
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,69
Nagroda za ostatnią Kule £1,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
05
07
06
02
01
00
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul £608 221,61
Nagroda za ostatnie 6 Kul £60 821,61
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 081,61
Nagroda za ostatnie 4 Kule £607,61
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,29
Nagroda za ostatnią Kule £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
01
11
21
22
24
27
31
07
13
16
25
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 683,77
Nagroda za 6 kul £265,14
Nagroda za 5 kul £7,96
Nagroda za 4 kule £1,53
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
01
09
10
22
28
30
31
05
17
18
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £3 398,30
Nagroda za 6 kul £243,38
Nagroda za 5 kul £8,69
Nagroda za 4 kule £1,61
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
06
00
02
07
02
00
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-03-2019
16
17
21
27
29
43
37
40
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 3
Nagroda za 6 kul >£1 939 066,14
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £4 873,15
Nagroda za 5 kul £575,92
Nagroda za 4 kule £16,01
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £11,15
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,88
Kup zakłady na nastepne losowanie
08-03-2019
04
09
42
62
68
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £345,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £138,20
Nagroda za: 3 Kule £6,91
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,91
1 kula i Megaball Nagroda £2,76
Nagroda za: Magaball £1,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
08-03-2019
17
18
19
24
40
04
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £113 240,50
Nagroda za 5 kul £20 513,90
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £1 770,70
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £100,90
Nagroda za 4 kule £39,70
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £56,60
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £8,80
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £9,70
Nagroda za: 3 Kule £7,80
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £5,10
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £4,80
Nagroda za: 2 Kule £2,70
Kup zakłady na nastepne losowanie
08-03-2019
04
29
30
31
45
01
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £0,00
Nagroda za 5 Kul i Euro £393 529,54
Nagroda za 5 kul £79 367,29
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £3 494,13
Nagroda za 4 Kule i Euro £244,38
Nagroda za 4 kule £94,78
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £53,96
Nagroda za: 3 Kule i Euro £16,73
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £18,85
Nagroda za: 3 Kule £13,45
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £8,37
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £6,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-03-2019
01
18
19
25
31
41
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 359,16
Nagroda za 4 kule £34,03
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-03-2019
11
14
18
22
24
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-03-2019
08
42
51
62
80
84
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £39 161,75
Nagroda za 4 kule £256,01
Nagroda za: 3 Kule £22,51
Nagroda za: 2 Kule £4,51
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-03-2019
04
06
09
13
20
23
27
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 7 kul £24 591,66
Nagroda za 5 kul i Powerball £72,08
Nagroda za 6 kul i Powerball £2 146,90
Nagroda za 6 kul £178,21
Nagroda za 5 kul i Powerball £72,08
Nagroda za 5 kul £18,12
4 Kule i Powerball £36,09
Nagroda za 4 kule £0,00
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £9,03
Nagroda za: 2 kule i Powerball £5,55
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
06
10
21
35
46
23
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £34 550,00
Nagroda za 4 kule £69,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £69,10
Nagroda za: 3 Kule £4,84
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,84
1 kula i Powerball Nagroda £2,76
Nagroda za : Powerball £2,76
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
02
06
13
21
41
46
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £31 244,03
Nagroda za 5 kul £1 248,85
Nagroda za 4 Kule i Bonus £162,66
Nagroda za 4 kule £45,36
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £18,77
Nagroda za: 3 Kule £7,82
2 Kule i Bonus £2,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
11
19
24
26
29
43
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 955,00
Nagroda za 5 kul £195,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,91
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
01
24
26
28
35
44
42
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 910,00
Nagroda za 5 kul £391,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,10
Nagroda za 4 kule £15,64
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,82
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
02
12
15
43
46
53
17
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 000 000,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
06
05
09
08
08
02
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £60 821,61
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 081,61
Nagroda za ostatnie 4 Kule £607,61
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,29
Nagroda za ostatnią Kule £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
08
05
06
00
05
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 7
Nagroda za ostatnie 6 Kul £547 400,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 212,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £520,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £51,61
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,69
Nagroda za ostatnią Kule £1,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
01
09
35
37
43
46
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Superball £10 024,61
Nagroda za 5 kul £5 040,30
Nagroda za 4 Kule i Superball £196,91
Nagroda za 4 kule £48,56
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £18,38
Nagroda za: 3 Kule £10,17
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
04
05
04
03
00
03
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
07
10
11
13
23
26
30
01
29
31
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £3 623,65
Nagroda za 6 kul £288,20
Nagroda za 5 kul £8,18
Nagroda za 4 kule £1,53
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
05
08
11
23
29
31
33
03
10
18
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £235 358,35
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 481,54
Nagroda za 6 kul £206,37
Nagroda za 5 kul £7,52
Nagroda za 4 kule £1,46
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-03-2019
01
22
28
34
40
43
19
23
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £2 659,31
Nagroda za 5 kul £265,53
Nagroda za 4 kule £15,02
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,15
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £5,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-03-2019
15
20
32
37
52
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £345,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £138,20
Nagroda za: 3 Kule £6,91
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,91
1 kula i Megaball Nagroda £2,76
Nagroda za: Magaball £1,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-03-2019
04
06
18
25
43
49
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-03-2019
01
12
19
25
29
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £839,78
Nagroda za 4 kule £21,82
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-03-2019
06
10
16
39
46
08
11
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £0,00
Nagroda za 5 kul £178 723,65
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £3 002,60
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £141,20
Nagroda za 4 kule £41,40
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £94,70
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £10,80
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £15,50
Nagroda za: 3 Kule £8,20
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £8,10
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,80
Nagroda za: 2 Kule £2,90
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-03-2019
03
06
16
36
56
82
83
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £19 479,39
Nagroda za 4 kule £128,28
Nagroda za: 3 Kule £14,66
Nagroda za: 2 Kule £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-03-2019
07
09
22
30
33
38
42
35
43
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £22 883,84
Nagroda za 6 kul £2 063,25
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £183,56
Nagroda za 5 kul £25,48
Nagroda za 4 kule £12,62
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,15
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-03-2019
14
19
33
37
39
43
32
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £2 138,97
Nagroda za 5 kul £230,13
Nagroda za 4 kule £13,28
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,95
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £6,92
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
01
19
25
27
68
21
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £34 550,00
Nagroda za 4 kule £69,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £69,10
Nagroda za: 3 Kule £4,84
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,84
1 kula i Powerball Nagroda £2,76
Nagroda za : Powerball £2,76
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
03
16
17
20
25
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £855,91
Nagroda za 4 kule £27,77
Nagroda za: 3 Kule £4,37
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
03
06
43
45
47
49
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £182 000,00
Nagroda za 5 kul £637,00
Nagroda za 4 kule £18,20
Nagroda za: 3 Kule £1,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
03
14
32
42
44
46
15
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 910,00
Nagroda za 5 kul £391,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,10
Nagroda za 4 kule £15,64
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,82
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
01
33
34
35
37
41
17
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 955,00
Nagroda za 5 kul £195,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,55
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,91
Nagroda za: 3 Kule £2,35
2 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
01
03
07
27
31
44
19
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £1 953 222,51
Nagroda za 5 kul i Bonus £76 689,18
Nagroda za 5 kul £1 234,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £76,64
Nagroda za 4 kule £32,06
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £13,29
Nagroda za: 3 Kule £6,26
2 Kule i Bonus £2,35
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
04
08
16
19
33
45
54
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 000 000,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
19
34
37
40
66
69
25
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £17 666,40
Nagroda za 4 kule £231,70
Nagroda za: 3 Kule £20,02
Nagroda za: 2 Kule £4,11
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
01
22
23
27
28
37
38
29
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £166 970,45
Nagroda za 6 kul £2 679,21
Nagroda za 5 kul £54,19
Nagroda za 4 kule £7,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
06
04
05
08
08
04
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul 6 4 5 8 8 4 1
£1 642 200,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 2 4 9 5 1 9
- 2 9 6 4 5 9
£78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 0 3 7 2 6 £7 820,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 1 5 1 5 £782,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 2 1 4 £78,20
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 0 9 £19,55
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 7 £7,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
38
41
42
46
48
49
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 4
Nagroda za 6 kul i Superball £3 133 737,69
Nagroda za 6 kul £93 653,02
Nagroda za 5 kul i Superball £2 020,77
Nagroda za 5 kul £739,62
Nagroda za 4 Kule i Superball £175,72
Nagroda za 4 kule £32,69
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £17,36
Nagroda za: 3 Kule £7,51
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
07
01
08
02
07
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 6 Kul £78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 212,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £520,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £51,61
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,69
Nagroda za ostatnią Kule £1,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
05
05
01
08
03
09
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £60 821,61
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 081,61
Nagroda za ostatnie 4 Kule £607,61
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,29
Nagroda za ostatnią Kule £3,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
07
12
13
14
16
20
30
05
22
23
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 477,77
Nagroda za 6 kul £313,61
Nagroda za 5 kul £10,22
Nagroda za 4 kule £1,75
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
05
10
11
16
23
27
28
04
18
29
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul >£140 403,16
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 552,78
Nagroda za 6 kul £176,59
Nagroda za 5 kul £7,30
Nagroda za 4 kule £1,39
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
06
04
01
08
06
08
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-03-2019
05
10
38
39
40
43
04
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul >£1 942 294,25
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £6 279,10
Nagroda za 5 kul £778,51
Nagroda za 4 kule £19,59
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £13,28
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £6,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
01-03-2019
29
33
39
60
66
21
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 Kul i Megaball £184 497 000,00
Nagroda za 5 kul £691 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 910,00
Nagroda za 4 kule £345,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £138,20
Nagroda za: 3 Kule £6,91
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,91
1 kula i Megaball Nagroda £2,76
Nagroda za: Magaball £1,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
01-03-2019
06
09
19
26
31
11
12
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £226 436,50
Nagroda za 5 kul £13 184,90
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £2 579,60
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £105,60
Nagroda za 4 kule £23,40
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £97,40
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £10,50
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £17,00
Nagroda za: 3 Kule £5,70
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £9,20
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £6,20
Nagroda za: 2 Kule £2,30
Kup zakłady na nastepne losowanie
01-03-2019
07
16
18
19
24
01
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £0,00
Nagroda za 5 Kul i Euro £356 250,74
Nagroda za 5 kul £71 848,83
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £3 104,54
Nagroda za 4 Kule i Euro £162,89
Nagroda za 4 kule £59,43
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £39,49
Nagroda za: 3 Kule i Euro £12,12
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £14,23
Nagroda za: 3 Kule £8,21
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £7,35
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £5,79
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-02-2019
02
04
08
27
42
45
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £668,50
Nagroda za 4 kule £19,10
Nagroda za: 3 Kule £1,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-02-2019
06
07
16
32
42
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 231,68
Nagroda za 4 kule £37,82
Nagroda za: 3 Kule £4,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-02-2019
02
11
50
55
79
85
58
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £153 399,86
Nagroda za 4 kule £219,86
Nagroda za: 3 Kule £16,96
Nagroda za: 2 Kule £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-02-2019
02
04
05
07
11
13
14
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul i Powerball £20 360 000,00
Nagroda za 7 kul £42 698,89
Nagroda za 5 kul i Powerball £76,96
Nagroda za 6 kul i Powerball £1 981,82
Nagroda za 6 kul £195,51
Nagroda za 5 kul i Powerball £76,96
Nagroda za 5 kul £20,16
4 Kule i Powerball £35,25
Nagroda za 4 kule £0,00
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £8,81
Nagroda za: 2 kule i Powerball £5,45
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
21
31
42
49
59
23
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £718 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £35 900,00
Nagroda za 4 kule £71,80
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £71,80
Nagroda za: 3 Kule £5,03
Nagroda za: 2 kule i Powerball £5,03
1 kula i Powerball Nagroda £2,87
Nagroda za : Powerball £2,87
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
14
15
16
19
38
46
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £32 132,00
Nagroda za 5 kul £1 482,40
Nagroda za 4 Kule i Bonus £134,40
Nagroda za 4 kule £52,00
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £20,00
Nagroda za: 3 Kule £8,80
2 Kule i Bonus £2,40
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
02
07
18
19
21
45
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £2 000,00
Nagroda za 5 kul £200,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £20,00
Nagroda za 4 kule £8,00
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £4,00
Nagroda za: 3 Kule £2,40
2 Kule i Bonus £1,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
06
24
38
39
45
46
43
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £4 000,00
Nagroda za 5 kul £400,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £40,00
Nagroda za 4 kule £16,00
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £8,00
Nagroda za: 3 Kule £2,40
2 Kule i Bonus £1,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
19
20
22
31
51
54
16
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
07
02
03
07
08
05
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £62 221,60
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 221,60
Nagroda za ostatnie 4 Kule £621,60
Nagroda za ostatnie 3 Kule £61,60
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,60
Nagroda za ostatnią Kule £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
04
03
01
02
02
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 3
Nagroda za ostatnie 6 Kul £240 000,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 332,80
Nagroda za ostatnie 4 Kule £532,80
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,80
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,80
Nagroda za ostatnią Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
11
13
19
20
24
49
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul i Superball £3 270 004,56
Nagroda za 6 kul £1 319 826,88
Nagroda za 5 kul i Superball £12 451,12
Nagroda za 5 kul £3 881,84
Nagroda za 4 Kule i Superball £220,48
Nagroda za 4 kule £42,80
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £22,48
Nagroda za: 3 Kule £9,84
Nagroda za: 2 Kule i Superball £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
06
03
01
03
01
04
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £182 500,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
02
06
07
14
21
25
35
01
10
19
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul >£73 000,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 840,40
Nagroda za 6 kul £157,10
Nagroda za 5 kul £6,50
Nagroda za 4 kule £1,39
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
02
13
24
27
28
29
32
06
09
23
25
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £607 465,63
Nagroda za 6 kul i Bonus £4 057,05
Nagroda za 6 kul £330,18
Nagroda za 5 kul £9,71
Nagroda za 4 kule £1,68
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-02-2019
10
14
22
39
40
42
26
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £9 196,46
Nagroda za 5 kul £711,63
Nagroda za 4 kule £28,20
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £13,87
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £11,48
Kup zakłady na nastepne losowanie
26-02-2019
10
12
14
24
60
20
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £718 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £7 180,00
Nagroda za 4 kule £359,00
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £143,60
Nagroda za: 3 Kule £7,18
Nagroda za: 2 kule i Megaball £7,18
1 kula i Megaball Nagroda £2,87
Nagroda za: Magaball £1,44
Kup zakłady na nastepne losowanie
26-02-2019
04
08
29
34
36
49
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 328,48
Nagroda za 4 kule £38,51
Nagroda za: 3 Kule £4,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
26-02-2019
13
14
27
28
33
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £668,50
Nagroda za 4 kule £19,10
Nagroda za: 3 Kule £1,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
26-02-2019
03
15
29
35
47
03
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £270 919,70
Nagroda za 5 kul £18 028,60
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £1 870,50
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £99,60
Nagroda za 4 kule £39,50
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £75,10
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £9,00
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £14,10
Nagroda za: 3 Kule £8,90
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £7,20
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,00
Nagroda za: 2 Kule £3,10
Kup zakłady na nastepne losowanie
26-02-2019
13
25
27
52
66
75
16
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £30 826,45
Nagroda za 4 kule £207,70
Nagroda za: 3 Kule £17,42
Nagroda za: 2 Kule £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
26-02-2019
08
09
23
27
32
37
45
03
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £84 524,11
Nagroda za 6 kul £2 289,74
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £198,89
Nagroda za 5 kul £23,11
Nagroda za 4 kule £12,65
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
25-02-2019
05
14
18
23
25
40
03
19
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £509 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £2 667,01
Nagroda za 5 kul £205,51
Nagroda za 4 kule £12,70
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £6,95
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £5,01
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
04
06
14
20
32
13
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £718 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £35 900,00
Nagroda za 4 kule £71,80
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £71,80
Nagroda za: 3 Kule £5,03
Nagroda za: 2 kule i Powerball £5,03
1 kula i Powerball Nagroda £2,87
Nagroda za : Powerball £2,87
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
01
04
06
18
44
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £191 000,00
Nagroda za 5 kul £668,50
Nagroda za 4 kule £19,10
Nagroda za: 3 Kule £1,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
02
05
12
13
16
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £382 000,00
Nagroda za 5 kul £580,20
Nagroda za 4 kule £8,16
Nagroda za: 3 Kule £4,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
03
10
12
15
23
29
37
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £4 000,00
Nagroda za 5 kul £400,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £40,00
Nagroda za 4 kule £16,00
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £8,00
Nagroda za: 3 Kule £2,40
2 Kule i Bonus £1,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
05
13
26
33
37
47
28
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £2 000,00
Nagroda za 5 kul £200,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £20,00
Nagroda za 4 kule £8,00
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £4,00
Nagroda za: 3 Kule £2,40
2 Kule i Bonus £1,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
03
19
21
29
31
35
22
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £8 230 959,20
Nagroda za 5 kul i Bonus £70 291,20
Nagroda za 5 kul £1 028,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £112,00
Nagroda za 4 kule £36,80
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £19,20
Nagroda za: 3 Kule £6,40
2 Kule i Bonus £2,40
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
06
09
38
40
42
48
57
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 000 000,00
Nagroda za 5 kul £1 750,00
Nagroda za 4 kule £140,00
Nagroda za: 3 Kule £30,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
05
31
47
60
68
88
62
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £61 958,59
Nagroda za 4 kule £293,71
Nagroda za: 3 Kule £23,68
Nagroda za: 2 Kule £4,36
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
13
16
19
22
26
27
36
28
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £165 577,04
Nagroda za 6 kul £2 094,80
Nagroda za 5 kul £46,16
Nagroda za 4 kule £8,00
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
02
04
06
05
01
08
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul 2 4 6 5 1 8 6
£1 680 000,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 8 0 6 5 1 5
- 3 4 2 2 4 2
£80 000,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 6 3 1 8 0 £8 000,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 4 7 1 8 £800,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 3 0 4 £80,00
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 4 6 £20,00
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 5 £8,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
08
15
21
27
29
47
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul i Superball £3 270 004,56
Nagroda za 6 kul £1 319 826,88
Nagroda za 5 kul i Superball £12 451,12
Nagroda za 5 kul £3 881,84
Nagroda za 4 Kule i Superball £220,48
Nagroda za 4 kule £42,80
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £22,48
Nagroda za: 3 Kule £9,84
Nagroda za: 2 Kule i Superball £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
04
07
04
06
08
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 3
Nagroda za ostatnie 6 Kul £240 000,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 332,80
Nagroda za ostatnie 4 Kule £532,80
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,80
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,80
Nagroda za ostatnią Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
01
00
00
05
05
01
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £62 221,60
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 221,60
Nagroda za ostatnie 4 Kule £621,60
Nagroda za ostatnie 3 Kule £61,60
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,60
Nagroda za ostatnią Kule £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
04
06
09
10
13
32
33
05
23
24
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 452,95
Nagroda za 6 kul £257,11
Nagroda za 5 kul £9,34
Nagroda za 4 kule £1,61
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
08
12
13
16
17
24
25
01
07
19
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £3 386,03
Nagroda za 6 kul £294,12
Nagroda za 5 kul £9,34
Nagroda za 4 kule £1,68
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
07
05
03
07
02
07
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul >£0,00
Nagroda za 6 kul £18 250,00
Nagroda za 5 kul £1 460,00
Nagroda za 4 kule £146,00
Nagroda za: 3 Kule £14,60
Nagroda za: 2 Kule £5,84
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-02-2019
13
19
20
21
25
37
27
33
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 6
Nagroda za 6 kul >£2 052 879,16
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £4 149,55
Nagroda za 5 kul £557,05
Nagroda za 4 kule £15,52
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £10,18
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £6,72
Kup zakłady na nastepne losowanie
22-02-2019
18
24
31
34
55
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £718 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £7 180,00
Nagroda za 4 kule £359,00
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £143,60
Nagroda za: 3 Kule £7,18
Nagroda za: 2 kule i Megaball £7,18
1 kula i Megaball Nagroda £2,87
Nagroda za: Magaball £1,44
Kup zakłady na nastepne losowanie
22-02-2019
03
27
29
33
50
03
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £234 210,20
Nagroda za 5 kul £23 378,60
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £1 231,40
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £110,50
Nagroda za 4 kule £46,90
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £34,10
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £8,40
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £6,10
Nagroda za: 3 Kule £8,50
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £3,50
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £4,50
Nagroda za: 2 Kule £2,90
Kup zakłady na nastepne losowanie
Pokaż więcej