Back to Bingo

Centrum Pomocy

Centrum Pomocy / Reklamcje
 • Jak złożyć oficjalną reklamację?

  Aby złożyć oficjalną reklamację należy wysłać e-mail do Działu Pomocy na adres [email protected]Aby skarga była jak najszybciej rozpatrzona, w tytule wiadomości należy wpisać słowo "reklamacja".
 • Jak zamknąć konto i usunąć swoje dane z Waszej witryny?

  Aby zlikwidować swoje konto należy skontaktować się z Działem Pomocy, przez funkcję Live Chat lub e-mailem na adres [email protected].

  Zgodnie z przepisami i warunkami licencji, dane osobowe oraz informacje o transakcjach są bezpiecznie przechowywane w naszej bazie danych przez sześć lat po zamknięciu konta.
 • Jakie informacje muszę przekazać?

  Potrzebujemy następujących informacji, aby odpowiednio zareagować na reklamację:
  • Dane gracza, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, jeżeli dotyczy.
  • W przypadku członków: numer członka lub adres e-mail podany podczas rejestracji konta w LottoGo.
  • Szczegóły reklamacji.
  • Jeżeli wcześniej wniesiono reklamację do innego organu nadzorczego lub władz - informacje o tym, gdzie została złożona reklamacja i jaką uzyskano odpowiedź.
 • Jakie działania zostaną podjęte po złożeniu reklamacji?

  Rozpatrzymy reklamację, aby ocenić sprawę i zdecydować o sposobie postępowania. W ciągu dwóch dni roboczych otrzymasz odpowiedź z powiadomieniem o decyzji.

  Jeżeli sprawa wymaga bardziej szczegółowego zbadania, poinformujemy o podejmowanych działaniach oraz przewidywanych ramach czasowych.
 • Nadal otrzymuję od Was e-maile i/lub smsy marketingowe, pomimo złożenia rezygnacji. Jak wnieść reklamację?

  W przypadku otrzymywania e-maili i smsów marketingowych po złożeniu rezygnacji prosimy o kontakt z Działem Pomocy przez e-mail na adres [email protected] z dopiskiem "reklamacja" w temacie. Członkowie powinni również podać dane swojego konta.

  Aby pomóc nam w identyfikacji sprawy, prosimy o podanie jak najliczniejszych szczegółów, w tym charakteru skargi oraz wszelkiej dokumentacji potwierdzającej, np. załączników do maili lub smsów wysyłanych przez osoby trzecie. Staramy się odpowiadać w ciągu dwóch dni roboczych.
 • Nie jestem zadowolony z odpowiedzi na reklamację - jakie są opcje?

  Gracze z Wlk. Brytanii mogą zgłosić nierozstrzygnięty spór do niezależnej organizacji rozstrzygającej spory, Independent Betting Adjudication Service (IBAS). Kontakt z IBAS: tel. 0207 347 5883, e-mail [email protected] oraz formularz orzecznictwa w witrynie http://www.ibas-uk.com.

  Gracze spoza Wlk. Brytanii mogą zgłaszać nierozstrzygnięte spory Komisji Nadzoru Gier Hazardowych Wyspy Man (GSC). Można skontaktować się z GSC przez e-mail na adres [email protected] lub wypełniając formularz reklamacji i przesyłając go do GSC drogą elektroniczną. Procedura rozpatrywania reklamacji jest opisana w witrynie https://www.gov.im/categories/business-and-industries/gambling-and-e-gaming/player-protection.

  Alternatywnie, obywatele UE mogą skorzystać z Europejskiej Internetowej Platformy Rozstrzygania Sporów, wypełniając odpowiednie formularze i kwestionariusze w witrynie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Witryna jest zarządzana przez Komisję Europejską i stara się pomagać konsumentom oraz przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów poza sądem.

  Decyzje podejmowane przez niezależny organ rozstrzygający spory są ostateczne, obowiązujące i wykluczają możliwość dalszego dochodzenia sądowego.