Site Logo

Tarjousehdot

Tarjousehdot / Yleiset tarjousehdot

Alla olevia yleisiä ehtoja (";Ehdot") sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, palkintokampanjoihin ja kilpailuihin (yhteiseltä nimeltään ";Tarjoukset"), joita mainostetaan tai voidaan käyttää LottoGoin sivustossa (";Sivusto"). Kaikki Tarjoukset järjestää Annexio Limited (";Yhtiö" tai "me"), joka omistaa Sivuston ja vastaa sen toiminnasta.

Tarjouksiin osallistumiseksi kukin osallistuja (";Osallistuja" tai "sinä") lupaa noudattaa seuraavia ehtoja: (i) näitä Ehtoja, (ii) Pelaajan ehtoja ja (iii) muita erityisiä ehtoja, jotka koskevat yksittäisiä Tarjouksia, joista on ilmoitettu täällä. Mikäli näissä Ehdoissa, Pelaajan ehdoissa tai muissa erityisissä ehdoissa, jotka koskevat yksittäistä Tarjousta, esiintyy ristiriitoja, Pelaajan ehdot syrjäyttävät muut ehdot.

 • Kelpoisuus

  • Tarjouksen Osallistujan on oltava sama henkilö, jonka nimi on ilmoitettu Yhtiön palveluun rekisteröidyllä Pelitilillä. Osallistumalla Tarjoukseen Pelaaja vahvistaa, että hänen Pelitilillään annettu nimi, osoite ja henkilötiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla. Mikäli Pelaaja ei pysty kohtuuden mukaan toimittamaan päteviä todisteita, joista käy ilmi Pelaajan nimi, osoite tai muut henkilötiedot, Pelaaja ei voi osallistua Tarjoukseen tai Pelaajan osallistuminen mitätöidään.

  • Tarjoukseen osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias tai täysi-ikäinen omalla asuinalueellaan (kumpi tahansa on suurempi). Pelaajaa voidaan pyytää todistamaan Yhtiölle tai määrätylle kolmannelle osapuolelle ikänsä ja/tai henkilöllisyytensä, ja Pelaajan on pyydettäessä pystyttävä esittämään voimassaoleva passi tai muu valtion myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus ikänsä ja/tai henkilöllisyytensä vahvistamiseksi kohtuuden mukaan. Mikäli Pelaaja ei pysty kohtuuden mukaan esittämään tällaista asiakirjaa, Pelaaja on automaattisesti estetty osallistumasta Tarjoukseen ja saattaa menettää hänelle varatut edut, palkinnot tai varat korvauksetta.

  • Yhtiön työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja ketkä tahansa muut Tarjouksen hallinnointiin olennaisesti osallistuvat henkilöt, mukaan lukien rajoituksetta kolmannen osapuolen palkinnontarjoajan työntekijät, eivät saa osallistua Tarjoukseen.

 • Osallistujien käytös

  Mikäli Yhtiö havaitsee mitään petollista, vilpillistä, sääntöjen vastaista, epärehellistä tai muuta vastaavaa toimintaa Osallistujan osallistumisessa Tarjoukseen tai mikäli Osallistuja rikkoo Tarjousehtoja tai Pelaajan ehtoja, Yhtiö pidättää itsellään kiistattoman oikeuden hylätä automaattisesti Osallistuja tai mitätöidä Osallistujan kuponki. Mikäli petollinen, vilpillinen, sääntöjen vastainen, epärehellinen tai muu vastaava toiminta havaitaan vasta palkinnon jaon jälkeen, Osallistujan on pyydettäessä palautettava (tai korvattava) palkinto Yhtiölle viivyttelemättä saatuaan Yhtiöltä ilmoituksen asiasta.

 • Palkinnot

  • Yhtiö määrittää Sivustolla kunkin Tarjouksen keston ja viimeisen osallistumispäivän sekä tarvittaessa hyväksyttävien osallistumiskuponkien enimmäismäärän ennen Tarjouksen sulkemista. Nämä tiedot ilmoitetaan kunkin tarjolla olevan palkinnon yhteydessä.

  • Selvyyden vuoksi tarjolla olevat palkinnot ja/tai muut tavarat, joita voidaan luovuttaa Tarjouksen yhteydessä, eivät ole siirrettävissä toiselle eikä niitä voi antaa, osoittaa, siirtää tai myydä kenellekään tai vaihtaa kenenkään kanssa.

  • Yhtiö pidättää oikeuden korvata minkä tahansa palkinnon rahavaihtoehdolla. Osallistujalla ei ole oikeutta vaatia rahavaihtoehtoa, jollei asiasta ole sovittu Yhtiön kanssa.

  • Palkintojen voittajille ilmoitetaan voitosta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa voitosta joko puhelimitse, sähköpostitse tai muulla Osallistujan Pelitilin avaamisen yhteydessä määrittämällä viestintätavalla. Kunkin Osallistujan vastuulla on varmistaa, että Pelitilillä olevat yhteystiedot ja sähköpostiosoite ovat oikein ja voimassa. Emme toimita palkintoa, ennen kuin voittajalle on ilmoitettu voitosta. Mahdollinen rahapalkinto hyvitetään Osallistujan Pelitilille.

  • Palkinnot on lunastettava 30 päivän kuluessa voittoilmoituksesta, jollei muusta sovita. Mikäli voittaja ei ole lunastanut palkintoa tämän ajan kuluessa, palkinto mitätöidään. Mitätöidyt palkinnot saatetaan arpoa uudelleen ja tarjota toiselle Osallistujalle tai käyttää toisessa Tarjouksessa.

  • Kun Pelaaja on saanut voittoilmoituksen, palkinto on Pelaajan saatavilla tai lähetetään Pelaajalle viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua Tarjouksen päättymisestä. Mikäli palkinnon osa liittyy tulevaisuudessa järjestettävään tapahtumaan, et voi käyttää palkintoa ennen tapahtuman järjestämistä.

  • Palkintojen saatavuus vaihtelee. Mikäli palkinto ei ole saatavilla, Yhtiö pidättää itsellään oikeuden tarjota vaihtoehtoisen palkinnon tai vastaavanarvoisen ja -tyyppisen lahjan taikka rahavaihtoehdon.

  • Palkinnon toimittaja voi asettaa lisäehtoja (";Kolmannen osapuolen säännöt") määrätyn palkinnon lunastamiseksi ja/tai käyttämiseksi, eikä Yhtiö ole vastuussa, mikäli Pelaaja ei pysty noudattamaan tällaisia Kolmannen osapuolen sääntöjä. Lisäksi Pelaajalta voidaan vaatia, että hän tekee Yhtiön kanssa erillisen sitovan sopimuksen koskien palkintoon sovellettavia ehtoja ja/tai palkinnon osan käyttöä. Mikäli Pelaaja ei noudata näitä ehtoja, hän saattaa menettää palkinnon.

  • Voittajat eivät ole oikeutettuja tai valtuutettuja millään tavalla sitomaan Yhtiötä sopimukseen, kuluihin tai kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää.

  • Mitään palkintoa ei myönnetä Osallistujalle, jolla ei jostain syystä ole sovellettavan lain mukaan oikeutta vastaanottaa ja/tai käyttää palkintoa tai mikäli palkinnon toimittaminen Osallistujalle on lainvastaista.

  • Mikäli Osallistuja vastaanottaa palkinnon osana Tarjousta, Osallistuja on yksin vastuussa kaikista tulleista, veroista tai veloituksista, jotka on maksettava asiaankuuluville viranomaisille, olipa kyseessä veronpidätys maksettavasta palkintosummasta tai vero vastaanotetusta palkintosummasta sovellettavan lain mukaisesti. Mikäli Yhtiöltä vaaditaan veron pidättämistä palkintosummasta, voittajan saama summa saattaa olla pienempi kuin palkinnon mainostettu arvo.

 • Omistusoikeudet

  • Lauseketta 4 sovelletaan vain siinä tapauksessa, että Tarjouksessa vaaditaan Osallistujaa lähettämään sisältöä Yhtiön arvioitavaksi osana Tarjoukseen osallistumismenettelyä ja Tarjous sisältää muun muassa, ei kuitenkaan ainoastaan, novelleja, artikkeleita, blogeja, audiovisuaalisia tallenteita, pysäytyskuvia ja valokuvia (yhteisesti "Sisältöä").

  • Pelaaja vakuuttaa ja vahvistaa, että Pelaaja omistaa kaikki mahdollisesti lähettämäänsä Sisältöön kuuluvat materiaalit ja osat ja että Pelaaja on valtuutettu käyttämään ja hyödyntämään Sisältöä osana tätä Tarjousta ja että Pelaaja on hankkinut kaikki tarvittavat käyttöoikeudet, valtuutukset ja luvat Sisällössä esiintyvien henkilöiden tai materiaalien mukaan ottamiseen. Lisäksi Pelaaja vahvistaa, että lähettäessään Sisällön Pelaaja myöntää Yhtiölle ehdottoman, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänpalkkioista vapautetun, täysin siirrettävissä olevan, ikuisen maailmanlaajuisen lisenssin Sisällön käyttämiseen, julkaisemiin tai lähettämiseen missä tahansa muodossa ja millä tahansa nykyisin tunnetulla tai myöhemmin keksittävällä alustalla ilman mitään korvausta Pelaajalle tai kolmannelle osapuolelle, joka esiintyy Sisällössä millään tavalla.

  • Pelaaja vakuuttaa, että hänen Sisältöönsä ei kuulu eikä siinä käytetä ketään alle 18-vuotiasta henkilöä, että Sisältö ei ole rasistista, hävytöntä, halventavaa, luonteeltaan uhkaavaa, ahdistelevaa, kunniaa loukkaavaa, harhaanjohtavaa, petollista, yksityisyyttä loukkaavaa, hyökkäävää tai herjaavaa eikä sisällä tai hyväksy mitään laitonta tai lainvastaista. Pelaaja vakuuttaa, että mikään Pelaajan lähettämä henkilökohtainen video ei loukkaa mitään patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta taikka kenenkään tahon tai yksilön yksityisyyden suojaa. Pelaaja lupaa, että hänen Sisältönsä ei sisällä eikä esitä mitään sellaista, (i) minkä tarkoitus on järkyttää tai vahingoittaa toisia; (ii) mikä syyllistää, ahdistaa, alentaa tai kiusaa yksilöä tai yksilöistä koostuvaa ryhmää jonkin luokittelun, muun muassa, ei kuitenkaan ainoastaan, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, rodun, ihonvärin, vakaumuksen, etnisyyden, kansallisuuden, kansalaisuuden, iän, siviilisäädyn, sotilasaseman tai vammaisuuden perusteella; (iii) mikä olisi rikollista toimintaa tai kannustaisi sellaiseen taikka johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen; tai (iv) mikä on tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin, muun muassa, ei kuitenkaan ainoastaan, materiaalin lähettäminen varojen saamiseksi taikka tavaroiden tai palveluiden mainostamiseksi tai myymiseksi.

  • Pelaaja hyväksyy, että lähettäessään Yhtiölle SIsältöä Pelaaja toimii näin oman harkintansa varassa ja omalla vastuullaan ja että Pelaaja on yksin ja kokonaan vastuussa Sisältöönsä kuuluvista osista. Pelaaja hyväksyy, että Yhtiöllä ei ole mitään velvollisuutta ennakkoseuloa, valvoa, tarkistaa tai muokata mitään Pelaajan lähettämää Sisältöä, joka liittyy tähän Tarjoukseen.

  • Lähetettyään Sisällön Pelaaja hyväksyy, että Yhtiöllä tai Yhtiön puolesta toimivalla valtuutetulla kolmannella osapuolella on oikeus kieltäytyä julkaisemasta, poistaa, leikata, rajata tai editoida Pelaajan Sisältöä oman harkintansa mukaan (ja Pelaaja antaa Yhtiölle luvan kaikkeen samaan siinä määrin, kun Yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi) ja että Yhtiöllä ei ole mitään velvollisuutta käyttää, ladata, esittää ja/tai siirtää Pelaajan Sisältöä Sivustolla tai missään muussa mediassa.

 • Korvausvastuun rajoittaminen

  • Osallistumalla Tarjoukseen Pelaaja lupaa vapauttaa Yhtiön, sen lailliset edustajat, yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt ja edustustoimistot sekä konsernin toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat kuluista, vahingonkorvauksista aiheutuvista menoista, tappioiden korvausvaatimuksista, Pelaajan (tai Pelaajaa edustavan kolmannen osapuolen) käynnistämistä oikeustoimista ("Vaateet"), jotka johtuvat Tarjoukseen osallistumisesta ja/tai palkinnosta, joka on mahdollisesti myönnetty Pelaajalle Tarjoukseen osallistumisen johdosta. Yhtiö ei missään tapauksessa hyväksy mitään tällaiseen Vaateeseen liittyvää korvausvelvollisuutta (lukuun ottamatta tämän Tarjouksen Palkintoon mahdollisesti kuuluvia kustannuksia ja kuluja). Tästä rajoituksesta huolimatta Yhtiö on korvausvelvollinen Pelaajalle seuraavissa tapauksissa: (i) laiminlyönti, (ii) Yhtiön tai Yhtiön työntekijän laiminlyönnistä johtuva kuolema tai henkilövahinko, (iii) harhaanjohtaminen tai (iv) mikä tahansa korvausvelvollisuus, jota ei voi sovellettavan lain mukaan poissulkea tai rajoittaa.

  • Lukuun ottamatta sitä, mikä on sallittua edellä olevassa lausekkeessa 5.1, hyväksyt, että sovellettavan lain suurimmassa sallimassa määrin toimen muodosta huolimatta, perustuipa se sopimukseen, oikeuden loukkaukseen tai muuhun syyhyn, Yhtiö tai sen yhteistyökumppanit, mukaan lukien muun muassa niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, seuraajat ja uudet omistajat, eivät missään tapauksessa ole korvausvastuussa sinulle tai muulle taholle mistään seuraavista: (i) epäsuorista, erityisistä, varoittavista, rankaisevista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan keskeytymisestä, liiketoiminnan ja muiden voittojen menetyksestä, ohjelmien menetyksestä, välineiden tai ohjelmistojen korvaamisesta taikka tiedostojen, tietojen tai datan menetyksestä johtuvista vahingoista) tai muista vahingoista, jotka johtuvat millään tavalla osallistumisestasi (tai kyvyttömyydestäsi osallistua) Tarjoukseen tai liittyvät siihen millään tavalla, vaikka Yhtiölle olisi ilmoitettu tälläisten vahinkojen mahdollisuudesta tai (ii) mistään vaateista, jotka johtuvat Tarjouksen virheistä, puutteista tai muista epätarkkuuksista.

  • Yhtiö ei ole korvausvelvollinen Pelaajalle Tarjoukseen kuuluvien tai palkintoon liittyvien velvollisuuksiensa suorittamisesta, mikäli niiden suorittamatta jättäminen johtuu olosuhteista, joihin Yhtiö ei voinut kohtuudella vaikuttaa. Yhtiö voi pyrkiä tarjoamaan vaihtoehtoisen palkinnon, mutta se ei ole korvausvelvollinen kenellekään, mikäli se ei onnistu pyrkimyksessään tällaisessa tilanteessa.

  • Pelaaja lupaa täten vapauttaa Yhtiön, sen lailliset edustajat, yhteistyökumppanit, tytäryhtiö, edustajatoimistot ja konsernin toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät kaikista kustannuksista, menetyksistä, vahingoista, kuluista ja korvausvastuista (mukaan luettuna maineen ja goodwill-arvon menettäminen ja ammattimaisten neuvonantajien maksut), joita Yhtiölle voi koitua, mikäli Pelaaja rikkoo näissä Tarjousehdoissa ja/tai Pelaajan ehdoissa hänelle asetettuja velvollisuuksia, ei noudata Yhtiön antamia ohjeita tai muita Tarjoukseen osallistumiseen liittyviä ohjeita.

 • Muut asiat

  • Mikäli Osallistujan ja Yhtiön välillä on kiistaa tai erimielisyyttä mistään Tarjoukseen liittyvästä, mukaan luettuna muun muassa kaikki asiat, jotka liittyvät palkinnon myöntämiseen, Osallistujan kelpoisuuteen osallistua Tarjoukseen, Osallistujan käytökseen tai Pelaajan ehtoihin, Yhtiöllä on lopullinen päätösvalta ja Yhtiön tekemät päätökset ovat lopullisia ja sitovia, eikä Osallistujalla tai kolmannella osapuolella ole oikeutta arvioida päätöstä tai hakea siihen muutosta.

  • Mikäli Tarjousehdoissa vaaditaan tuomariston käyttämistä voittajan ratkaisemiseksi subjektiivisen arvion tai tulkinnan perusteella, Yhtiö nimittää tuomaristoon yhden puolueettoman henkilön.

  • Tarjousten Osallistujat antavat Yhtiölle luvan oman nimensä, ulkomuotonsa, äänensä ja kuvansa käyttöön markkinointi- ja mainoskampanjoissa missä tahansa mediassa ilman lisäkorvausta, ja Osallistujat luopuvat Yhtiöön kohdistuvista vaatimuksista tai oikeuksista, jotka liittyvät tällaiseen käyttöön millään tavalla.

  • Tarjoukseen Osallistujat antavat luvan henkilökohtaisten tietojensa siirtämiselle Yhtiön palveluntarjoajille ja edustajille (myös näiden alihankkijoille) Tarjouksen hallintaan vaadittavaa säilytystä ja käyttöä varten. Yhtiö ei luovuta koskaan Osallistujan henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille käytettäväksi näiden suoramarkkinoinnissa ilman Osallistujan lupaa.

  • Nämä Tarjousehdot, Pelaajan ehdot ja muut soveltuvat tarjousta koskevat säännöt muodostavat koko sopimuksen Osallistujan ja Yhtiön välillä kunkin Tarjouksen osalta, johon Osallistuja osallistuu, ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat suulliset tai kirjalliset sopimukset ja järjestelyt Yhtiön ja Osallistujan välillä. Jollei näissä Tarjousehdoissa muutoin mainita, Yhtiö sulkee täysin pois kaikki takuut ja ehdot (jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan laista). Mikäli Tarjousehdot ovat kokonaisuudessaan tai osittain kelpaamattomia, lainvastaisia tai täytäntöönpanokelvottomia, Tarjousehtojen muut osat pysyvät edelleen voimassa.

  • Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa näitä Tarjousehtoja tai mitä tahansa muita erityisiä tarjoussääntöjä oman harkintansa mukaan: Yhtiö voi esimerkiksi peruuttaa tai keskeyttää Tarjouksen tai tehdä siihen muutoksia, mikäli Yhtiö oman harkintansa mukaan katsoo, että Tarjousta ei voida järjestää tarkoitetulla tavalla. Tarjoukseen tehtävistä muutoksista ilmoitetaan Sivustossa, ja Tarjoukseen osallistumisen jatkaminen katsotaan Tarjoukseen ehdotettujen muutosten tai muokkausten hyväksymiseksi.

  • Näihin Tarjousehtoihin ja niihin liittyviin asioihin sovelletaan Mansaaren lakeja ja niitä tulkitaan Mansaaren lakien mukaan. Osallistuja hyväksyy peruuttamattomasti alla olevien määräysten mukaisesti, että tähän Tarjoukseen tai muuhun siitä johtuvaan asiaan liittyvät kiistat tai vaateet ratkaistaan yksinomaan Mansaaren tuomioistuimissa, ja luopuu peruuttamattomasti oikeudestaan vastustaa asian käsittelyä Mansaaren tuomioistuimissa tai esittää, että asia on nostettu vireille Osallistujan kannalta hankalassa paikassa, tai että Mansaaren tuomioistuimet eivät ole asiassa toimivaltaisia. Mikään tässä lausekkeessa ei rajoita Yhtiön oikeutta nostaa kannetta Osallistujaa vastaan jossain muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, eikä oikeustoimiin ryhtyminen yhdellä tai useammalla lainkäyttöalueella estä Yhtiötä nostamasta kannetta jollain muulla lainkäyttöalueella, samanaikaisesti tai eri aikaan, kyseisen lainkäyttöalueen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Mikäli Osallistujalla on kysyttävää mistään tarjouksesta, hänen tulee ottaa yhteyttä Yhtiöön.

Pelit Kiinteä jättipotti
Britannian lotto 2 000 000 GBP
EuroMillions 13 000 000 EUR
Australia Mon & Wed 750 000 AUD
Oz Lotto 1 500 000 AUD
Australia Powerball 2 500 000 AUD
Australia Saturday (TattsLotto) 3 000 000 AUD
EuroMillions 8 000 000 EUR
Suomen lotto 1 000 000 EUR
6aus49 750 000 EUR
Spiel77 140 000 EUR
Super 6 75 000 EUR
GlücksSpirale 1 500 000 EUR
Irlannin lotto 1 500 000 EUR
Irlannin Lotto Plus 1 400 000 EUR
Irlannin Lotto Plus 2 200 000 EUR
Mega Millions 30 000 000 USD
Powerball 30 000 000 USD
Puolan lotto 1 500 000 PLN
Puolan Lotto Plus 750 000 PLN
SuperEnalotto 8 000 000 EUR
Ruotsin lotto 1 500 000 SEK
Ruotsin Lotto Plus 750 000 SEK
Ruotsin Jokeri 7 500 000 SEK